terre des hommes
kleine letters normale letters grote letters
 
Projectkaart

Projectzoeker

 
 

Privacy statement

Uw privacy

We hechten veel waarde aan uw privacy en veiligheid. Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. Dit betekent dat uw gegevens versleuteld over internet worden verstuurd en niet door derden kunnen worden opgevangen. U kunt altijd zien of u via SSL bent ingelogd, rechtsonder ziet u dan in uw browser een gesloten slotje.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wanneer u aan ons doneert, nemen wij uw gegevens op in ons relatiebestand. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met deze gegevens om. Wij gebruiken deze om u te informeren over onze activiteiten en voor het doen van vrijblijvende giftverzoeken. Hebt u hier bezwaar tegen dan kunt u dit melden aan Terre des Hommes, Zoutmanstraat 42-44, 2518 GS Den Haag, of verstuur een e-mail, voorzien van uw volledige adresgegevens en uw wensen, naar service@tdh.nl.

Incasso informatie

Voor het incasseren van uw (periodieke) bijdrage(n), maken we gebruik van SEPA machtigingen. Dit is de meest eenvoudige en voordelige methode voor het innen van donatiegelden. Als u het niet eens bent met een betaling, kunt u deze binnen 13 maanden door uw eigen bank laten terugstorten of u kunt contact met ons opnemen via (070) 310 5000. Bovendien kunt u een doorlopende machtiging zonder opgaaf van reden op elk moment intrekken.   

Wat is SEPA en wat zijn de gevolgen voor u?

Europa introduceert een gezamenlijk internationaal betaalsysteem: SEPA (Single European Payments Area). De komende tijd gaat ook Terre des Hommes over op SEPA  om te voldoen aan de eisen die de Europese Unie stelt aan bedrijven en organisaties.
Voor u als donateur verandert er echter vrijwel niets. Terre des Hommes zal alleen voortaan uw IBAN (International Bank Account Number) rekeningnummer gebruiken voor transacties. IBAN vervangt uw huidige rekeningnummer. U hoeft hier zelf verder niets voor te doen. 

Let op! In verband met de nieuwe Europese incassoregels worden de gegevens ruim een week voor de incasso al aangeleverd bij de banken. Het is dus mogelijk dat na uw opzegging er nog één maal wordt geïncasseerd. Terre des Hommes incasseert op de 1e donderdag van de maand, tenzij deze op een feestdag valt. In dat geval vindt de incasso een week later plaats.

 

Stichting Terre des Hommes Nederland
Zoutmanstraat 42-44
2518 GS Den Haag
IBAN NL10INGB0000252525
facebook youtube close