"Ik durf nu te dromen. Ik wil mijn masterdiploma behalen en een goede baan vinden", vertelt Alfun (17). In Bangladesh zijn kindhuwelijken heel gewoon. Meer dan de helft van de meisjes trouwt en krijgt kinderen voor haar achttiende. Ze lijden er lichamelijk en geestelijk onder, moeten meestal stoppen met school en krijgen vaak geen hulp. Ook voor Alfun leek het huwelijk het einde van al haar dromen en ambities, maar een programma van Terre des Hommes werd het keerpunt in haar leven.  

Kindermisbruik / Kindhuwelijken

“Mijn naam is Alfun. Ik ben 17 jaar. Ik woon momenteel bij mijn schoonfamilie in Kurigram, in het noorden van Bangladesh. Ik ben in 2013 getrouwd toen ik in de derde klas van de middelbare school zat. Mijn echtgenoot zat in dezelfde klas. We werden verliefd en onze ouders besloten dat we moesten trouwen. Nadat ik getrouwd was, besefte ik dat dit niet was wat ik wilde. Ik was een goede leerling. Het gemiddelde eindcijfer van mijn examen op de lagere school was 9,7. Toen ik eenmaal getrouwd was, kon ik niet regelmatig naar school. Ik heb alleen mijn middelbare school examen kunnen afronden. Ik dacht echt dat mijn opleiding daar ophield.

Het keerpunt in mijn leven

In 2015 kwam ik in aanraking met het Initiatives for Married Adolescent Girls’ Empowerment (IMAGE) programma dat door Terre des Hommes in Bangladesh uitgevoerd wordt en ik schreef me in als jonggehuwd meisje. Ik heb verschillende bewustwordingsprogramma’s gevolgd over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten evenals levensvaardigheden. Samen met mijn schoonmoeder bezocht ik ook regelmatig familiebijeenkomsten. Ook mijn echtgenoot werd bij het project betrokken, omdat hij mijn partner was. Dat was een keerpunt in mijn leven.

Toegelaten op de universiteit

Ik heb nu goede hoop en ben in staat om mijn leven op te bouwen. De projectbegeleider van IMAGE heeft met mijn schoonouders gesproken en hen ervan overtuigd me mijn studie te laten voortzetten. Daardoor werd ik op een universiteit toegelaten. Mijn schoonmoeder staat nu volledig achter me en heeft me beloofd dat ik een baan kan zoeken als ik afgestudeerd ben. Samen met mijn echtgenoot hebben we ook besloten om het krijgen van kinderen uit te stellen totdat ik mijn doel bereikt heb.

Rolmodel voor de gemeenschap

Mijn familie is nu een rolmodel voor onze gemeenschap. Er was nooit sprake van huishoudelijk geweld en we ondersteunen elkaar allemaal. Tijdens een aantal bijeenkomsten van onze gemeenschap hebben we de goede praktijken van onze familie gedeeld zodat anderen ze binnen hun eigen familie kunnen toepassen. Ik hoop vooral dat andere families jonggehuwde meisjes zoals ik ondersteunen om hun opleiding voort te zetten en ze in staat te stellen in hun eigen leven te investeren.”

Aanpak van kindermisbruik in Azië 

‘Preventie’ is de belangrijkste pijler van het programma tegen kindermisbruik in Azië. We zetten ons in om kindhuwelijken te voorkomen in plattelandsgemeenschappen in Bangladesh en India, maar meisjes die al getrouwd zijn, laten we ook niet aan hun lot over. Getrouwd of niet, het zijn nog altijd kinderen. Het doel van het programma is om, in samenwerking met lokale organisaties, ervoor te zorgen dat deze jonge meisjes een waardig leven kunnen leiden en ze in staat te stellen om zich optimaal te ontplooien en zich bewust te worden van hun fundamentele rechten, waaronder onderwijs, voeding en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Samen met onze partners en donateurs konden we Alfun helpen, nu de rest nog. Helpt u mee? 

Lees meer over de aanpak van kindermisbruik in Azië >>

 

Share this:

Related stories