In de rubriek help/hulp komen een kind en een hulpverlener uit één van Terre des Hommes’ programma’s aan het woord. Dit keer het verhaal van Arvin uit de Filippijnen. Hij werd door ‘vrienden’ op straat onder druk gezet om sekswerk te doen voor geld. Tot hij hulpverlener Ruth ontmoette. Lees hoe zij hem hielp uit de seksindustrie te ontsnappen.  

Dit artikel komt uit het Terre Magazine van november 2017

Terre des Hommes pakt seksuele uitbuiting aan

Veilig en op mijn plek

Arvin: "Ik groeide op in de sloppenwijken met zeven broertjes en zusjes. Mijn ouders hebben thuis een kleine supermarkt, maar het geld dat zij daarmee verdienen, is niet genoeg om onze familie te onderhouden. Het was geen gemakkelijke jeugd.

Als ik met andere kinderen en de begeleiding bij het trainingscentrum ben, voel ik me veilig en op mijn plek

Arvin (14) uit de Filippijnen

Onder druk gezet

Toen ik 12 jaar was, werd ik door mijn ‘vrienden’ op straat onder druk gezet om sekswerk uit te voeren. Ik bleef toen ‘s avonds laat hangen op straat, waar ik door mannen gevraagd werd om seks met ze te hebben voor geld. Ik wist eerst niet goed wat er gebeurde. Maar ik dacht: ik kan dit geld goed gebruiken, omdat mijn familie heel arm is.

Computers en sport

Nu is mijn leven veranderd. Ik ben uit de seksindustrie gestapt en ga naar een trainingscentrum, waar ik leer hoe je met elkaar omgaat en waar ik mijn zelfvertrouwen weer kan opbouwen. Ik leer hoe je met computers moet werken en ik doe ook veel aan sport: regelmatig ga ik ‘s middags basketballen met de andere kinderen. Eén keer per week heb ik een één-op-één-gesprek met mijn begeleider. Als ik bij haar of met de andere kinderen ben, voel ik me veilig en op mijn plek. Later wil ik computerexpert worden."

"Arvin is nu op het rechte pad"

Ruth: "Toen ik deelnam aan lokale hulpverleningsactiviteiten, ging ik ‘s avonds naar bepaalde plekken in Cebu waar jonge jongens en meisjes rondhangen. Ik praatte met ze en kwam achter hun verhaal. Arvin was één van hen. Hij probeerde zich te verschuilen achter andere kinderen om niet met mij te hoeven praten. Hij zag er heel dun en bang uit.

Contact maken

De volgende dag ging ik naar hetzelfde gebied en zag ik Arvin weer. Die keer lukte het me met hem te praten. Zijn ouders zijn arm, hij heeft zeven broertjes en zusjes en met z’n allen wonen ze in een klein huisje in de sloppenwijken. Toen wist ik dat hij op straat was om geld te verdienen.

Ik won Arvins vertrouwen en hij stemde toe me de volgende dag mee te nemen naar zijn huis. Daar praatte ik met zijn ouders, die niets wisten van de dingen die Arvin deed. Ze wisten alleen dat hij laat op straat was met zijn vrienden. Voor mij is het een uitdaging om Arvin meer te laten communiceren en hem te stimuleren de mensen te vertrouwen die echt om hem geven.

Integreren

Ik help Arvin om weer te integreren in de maatschappij. Elke ochtend woont hij trainingen bij in het trainingscentrum. Hij leert daar over anticonceptie, en over de rechten van kinderen. Ook neemt hij deel aan therapeutische activiteiten, waarbij hij bijvoorbeeld zijn emoties kan uiten door erover te schrijven. Soms zijn de activiteiten in groepsverband, waardoor hij aansluiting vindt bij andere kinderen. Daarna begeleid ik hem één op één, dat is een sessie waarin we openlijk praten over wat er is gebeurd.

Omgaan met kinderen, vooral als het pubers zijn, is uitdagend, maar ik ben heel blij dat ik op tijd in Arvins leven ben gekomen en dat hij zich bij mij op zijn gemak voelt. Hij is nu op het rechte pad en heeft meer vertrouwen in zijn toekomst."

Nu de rest nog...

Kinderen die kwetsbaar zijn voor uitbuiting, hebben bescherming en hulp nodig. Samen met partnerorganisaties en onze donateurs zorgen wij voor opvang, zorg en scholing. Arvin kreeg hulp en volgt weer een opleiding. Nu de rest nog. Helpt u mee?

Lees meer over de aanpak van seksuele uitbuiting van kinderen in Azië >> 

Share this:

Related stories