Kinderen die wegtrekken van huis en haard, op zoek naar een beter leven elders. Gedwongen door de omstandigheden, gelokt door valse beloftes. Kinderhandel en onveilige migratie blijven een groeiend fenomeen in Oost-Afrika. Kemem (14) is één van de vele kinderen die zonder ouders op pad ging om werk te zoeken en in handen viel van kinderhandelaren. Lees hoe dat voor haar afliep.   

Kinderhandel

Gedwongen in de huishouding werken

Kemem vertelt: ‘Ik was twaalf jaar en zat nog op de basisschool toen mijn moeder me meegaf aan mijn tante. Zij zou me eten, onderdak en scholing geven, want mijn moeder had geen geld om mij en mijn drie broertjes en zusjes te verzorgen. Dus ging ik naar de stad Gondar. Daar dwong mijn tante me in de huishouding te werken. Op een dag stuurde ze me op pad, maar ik verdwaalde. Ik kwam een paar oudere vrouwen tegen en ging voor hen werken. Ik moest zorgen voor hun vee en kinderen.

Weer naar school

Na een tijdje zijn de buren naar de politie gestapt. Toen ben ik geholpen en mocht ik naar huis, naar Jamamora, waar ik vandaan kom. Ik had mijn gezin zo gemist. Nu ga ik weer naar school, ik hoop later zelf ooit lerares te worden en voor mijn gezin te kunnen zorgen. Ik probeer te vergeten wat er gebeurd is, ik ben nu gelukkig.’

Aanpak van kinderhandel in Oost-Afrika

De groeiende stedelijke en industriële gebieden in Ethiopië, Kenia, Oeganda en Tanzania hebben een enorme aantrekkingskracht op migranten, ook op minderjarigen. Kinderen trekken naar deze gebieden in de hoop op een beter leven. Maar helaas worden veel kinderen onder valse voorwendselen naar de steden gelokt. Terre des Hommes richt zich in Oost-Afrika op het onderscheppen en beschermen van slachtoffers van kinderhandel en onveilige migratie. Daarnaast geven we voorlichting aan ouders en gemeenschappen, en betrekken we bedrijven (zoals busondernemingen) en lokale overheden bij het aanpakken van kinderhandel. Op nationaal en regionaal niveau lobby’en we voor (betere) wetgeving en handhaving van die wetten.

Nu de rest nog...

Kinderen die slachtoffer zijn van uitbuiting, hebben bescherming en hulp nodig. Samen met partnerorganisaties en onze donateurs zorgen wij voor opvang, zorg en scholing. Kemem kon geholpen worden. Nu de rest nog. Helpt u mee?

Lees meer over de strijd tegen kinderhandel in Oost-Afrika >>

Share this:

Related stories