Veel kinderen in Oost-Afrika staan bloot aan kindermisbruik, variërend van fysieke en psychische mishandeling tot seksueel misbruik, geweld en uitbuiting. Ook komt geweld tegen kinderen op traditionele en culturele gronden, zoals meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken, nog veel voor. Specifiek in Oeganda en Tanzania strijdt Terre des Hommes tegen deze vormen van kindermisbruik. Zo zijn eind 2016 driehonderd meisjes behoed voor besnijdenis in Tanzania. Eén van die meisjes is de 16-jarige Matiko. Lees haar verhaal.

Kindermisbruik

Gevlucht voor de ngariba

Matiko, 16 jaar, uit Tanzania: “Ik was veertien jaar en net klaar met de basisschool, toen mijn vader me vertelde dat ik ‘besneden’ zou worden. Na de besnijdenis zou ik dan naar de middelbare school mogen. Ik weigerde, maar mijn familie ging in het geheim door met de voorbereidingen. Op een nacht kwam de ngariba, de traditionele besnijder, naar ons huis. Ik kon ternauwernood ontsnappen. Te voet ben ik naar Musoma gevlucht, een stad zo’n 100 kilometer verder.

Ik was veertien jaar en net klaar met de basisschool, toen mijn vader me vertelde dat ik ‘besneden’ zou worden.

- Matiko uit Tanzania - 

Een opleiding tot kleermaakster

Eenmaal in Musoma vond ik een baantje als huishoudelijke hulp. Liever wilde ik bij mijn familie zijn en gewoon nog naar school gaan, maar ik had geen keus. Gelukkig kwam ik bij een gezin terecht waar ik goed werd behandeld. Zo mocht ik na twee jaar in overleg met mijn baas naast mijn werk een part time opleiding tot kleermaakster volgen. Dat gaf mij de moed om mijn familie te bellen, na al die tijd zonder contact. Mijn moeder vertelde me dat ze allemaal heel ziek waren. Snel ging ik naar huis om te kijken wat ik kon doen.

Ik blijf hopen dat TFGM me op een dag ook kan helpen om me met mijn ouders te verzoenen. Ondanks alles hou ik nog altijd van hen.

- Matiko uit Tanzania - 

Verstoten en opgevangen

De ziektes bleken een leugen: alles stond klaar om mij te besnijden. Opnieuw vluchtte ik, dit keer naar het opvangcentrum van TFGM (een partner van Terre des Hommes). Mijn ouders accepteerden mijn verblijf in het opvangcentrum niet als een alternatieve overgangsrite. Ze hebben me verstoten. Met steun van TFGM zit ik nu intern op een kleermakersopleiding, want thuis is het niet veilig. Ik blijf hopen dat TFGM me op een dag ook kan helpen om me met mijn ouders te verzoenen. Ondanks alles hou ik nog altijd van hen.”

Nu de rest nog

Kinderen die slachtoffer zijn van uitbuiting, hebben bescherming en hulp nodig. Samen met partnerorganisaties en onze donateurs zorgen wij voor opvang, zorg en scholing. Matiko kon geholpen worden. Nu de rest nog. Strijd mee met Terre des Hommes.

Lees meer over ons werk om kindermisbruik in Oost-Afrika te stoppen >>

Share this:

Related stories