De Amhara-regio in het noorden van Ethiopië staat erom bekend: duizenden mensen nemen elk jaar de migratieroute door dit gebied. Ze zijn op doorreis via Soedan naar Noord-Afrika met als eindbestemming Europa of het Midden-Oosten. Ook vrachtwagens leggen talloze kilometers af langs deze belangrijke transportroute. Mimi (17) wachtte de vrachtwagenchauffeurs op. Ze had onveilige seks met hen, om te overleven. Ze is één van de vele kinderen die slachtoffer werden van kinderprostitutie en kinderhandel in dit gebied. Maar met hulp van Terre des Hommes kreeg haar leven een positieve wending.

Kinderhandel

Op eigen benen

Mimi (17) uit Gende Wuha is een van de meisjes die hulp krijgt via het Paths to Safer Childhood-project van Terre des Hommes en de lokale partners ANPPCAN en MSD. Zo kon Mimi ontsnappen uit de seksindustrie en werd voorkomen dat ze slachtoffer wordt van kinderhandel. Ze krijgt vaardigheidstrainingen om te leren uiteindelijk op eigen benen te staan. Ze is lid geworden van een spaargroep die zowel startkapitaal als materiaal beschikbaar krijgt zodat meisjes zoals Mimi de kans hebben om op een veilige manier in hun eigen levensonderhoud te gaan voorzien.

Stapje voor stapje

Dat gaat stapje voor stapje, aldus Mimi. Zo maken zij en de andere meisjes in haar groep bijvoorbeeld koffie en eten klaar voor ambtenaren in lokale overheidskantoren, waar ze 100 birr (omgerekend ongeveer 3,50 euro) per dag voor krijgen. Mimi: ‘Ik heb nu een veel beter leven, het is echt volledig veranderd.’

Adequate begeleiding

Ook mentaal gaat het steeds iets beter met Mimi, onder meer dankzij adequate begeleiding. Ze wordt scherp in de gaten gehouden door vrijwilligers en maatschappelijk werkers. Mimi: ‘Zonder de hulp van Terre des Hommes zou de kans om terug te vallen groot zijn’.

Kinderen beschermen tegen kinderhandel

Met het Paths to Safer Childhood-project beschermen we kinderen tegen kinderprostitutie en kinderhandel. Vooral meisjes zoals Mimi lopen groot gevaar, ze vormen een lucratieve prooi voor ronselaars. Het project beschermt kinderen tegen seksuele uitbuiting en helpt slachtoffers reïntegreren in de samenleving. Met voorlichtingscampagnes maken we kinderen, ouders, maatschappelijke organisaties en lokale overheden bewust van de gevaren van kinderhandel. We helpen ouders met inkomensondersteunende activiteiten en helpen kwetsbare kinderen (weer) een opleiding te volgen.

Nu de rest nog...

Niet alleen Mimi hebben we kunnen helpen. Bijna 500 gezinnen hebben betere inkomsten, 50 meisjes zijn een eigen bedrijf gestart en 425 slachtoffers van kinderhandel zijn met succes teruggekeerd naar hun gemeenschap. Nu de rest nog. Helpt u ook mee kinderuitbuiting te stoppen? 

Strijd mee tegen kinderuitbuiting 

Lees meer over de aanpak van kinderhandel in Oost-Afrika >>

Share this:

Related stories