De Keniaanse Naja is het zesde kind uit een gezin met tien kinderen, uit een dorpje in de Turkana-regio. Lange tijd was ze de enige kostwinner. Terwijl haar ouders dachten dat ze in de nabijgelegen hoofdstad Lodwar het gezinsinkomen met huishoudelijk werk bij elkaar sprokkelde, werkte de toen 11-jarige Naja in werkelijkheid in de seksindustrie. 

Terre des Hommes pakt seksuele uitbuiting aan / Kinderprostitutie

Naja sliep met zo’n drie mannen per dag, die haar elk rond de 500 Keniaanse shilling betaalden, ongeveer 4,50 euro. Sommige mannen weigerden een condoom te gebruiken, maar omdat Naja wist hoe afhankelijk haar gezin was van haar inkomen moest ze hen wel als klant accepteren.

Gedwongen te verhuizen

Naja en haar gezin behoren tot het Turkana volk, nomadische veehouders uit Kenia, en woonden oorspronkelijk in de Isiolo-streek ten noorden van Mount Kenya. Maar de extreme toenemende droogte verwoeste de lokale economie en haar stam raakte in conflict met een andere stam om de nog aanwezige waterbronnen en grasland voor het vee. Daarbij werd een groot deel van de familie gedood en zagen de overlevende gezinsleden zich gedwongen naar Lodwar in de Turkana-regio te verhuizen. De armoede maakte dat Naja op haar elfde van school moest. Op zoek naar huishoudelijk werk in Lodwar introduceerde een groep meisjes met wie ze in aanraking kwam, haar in de prostitutie.

Verpleegkundige worden

Tijdens een avondpatrouille langs bekende tippelzones werd Naja ontdekt door Terre des Hommes-partner Diocese of Lodwar. Zij vingen haar op en boden haar psychosociale hulp om met haar ervaringen in de prostitutie om te leren gaan. Inmiddels zit ze weer op school en verdient haar gezin geld met geiten hoeden en het maken van traditionele kralenwerken. Naja hoeft geen kostwinner meer te zijn en werkt hard om later verpleegkundige te kunnen worden.

Nu de rest nog

Kinderen die slachtoffer zijn van uitbuiting, hebben bescherming en hulp nodig. Samen met partnerorganisaties en onze donateurs zorgen wij voor opvang, zorg en scholing. Naja kreeg hulp. Nu de rest nog. Helpt u mee?

Lees meer over de aanpak van seksuele uitbuiting van kinderen in Oost-Afrika >>

Share this:

Related stories