Tijdens een nachtelijke patrouille in Kampala ontdekt hulpverlener Stanley Opus een jong meisje. Nadat het ijs is gebroken begint het meisje, dat Remmy blijkt te heten, te vertellen. Hoe ze ‘s nachts uit het huis van haar tante is gestolen, op de bus naar de hoofdstad is gezet om daar gedwongen op straat te bedelen en dat ze niets liever dan terug naar huis wil. Stanley besluit zich over haar te ontfermen. Lees over de bijzondere band tussen de hulpverlener en Remmy.

Kinderhandel

Remmy (7) uit Oeganda:

"Ik ben nu gelukkig weer terug in Karamoja, mijn geboortestreek. Samen met mijn broertje van vijf en mijn zusje van drie woon ik bij mijn tante. Toen onze ouders overleden, ik was nog heel jong. Onze oudere zus zorgde voor ons. Tot ook zij overleed. Na het verlies van mijn zus werd ik s' nachts uit huis gehaald en meegenomen naar Kampala. Dag in, dag uit moest ik de straat op om te bedelen. Ik werd geslagen, uitgescholden en bedreigd als ik niet genoeg geld ophaalde. Ik ben zo blij dat ik van de straat ben gered, en dat ik eindelijk naar school kan. Ik heb het gevoel dat er weer iemand van me houdt en dat mijn ouders over mij waken. Later wil ik graag dokter worden. Ik wil niet dat mensen maar in het ziekenhuis liggen terwijl niemand iets kan doen totdat ze dood gaan, zoals bij mijn ouders en zus.

Stanley Opus, hulpverlener:

"Remmy krijgt een grote last op haar schouders als na haar ouders ook haar oudere zus aan HIV/AIDS overlijdt. Zelf een piepjong kind en ineens verantwoordelijk voor haar nog veel jongere broertje en zusje is ze een makkelijke prooi voor kinderuitbuiters."

Juli 2016

"We ontdekken Remmy tijdens onze nachtpatrouille in Kampala. Ze zit weggedoken op straat en ziet er miserabel, hongerig en uitgeput uit, met overal wonden op haar voeten. We spreken haar aan in het Karamoja, haar eigen taal, en ze reageert verheugd. Het ijs is gebroken en ze begint te vertellen. Hoe ze ‘s nachts uit het huis van haar tante is gestolen, op de bus naar de hoofdstad is gezet om daar gedwongen op straat te bedelen. Hoe ze door haar verzorgster wordt geslagen en nauwelijks te eten krijgt. Dat ze niets liever dan terug naar huis wil."

Oktober 2016

"Remmy woont drie maanden lang in onze tijdelijke opvang, waar ze wordt voorbereid op haar terugkeer naar huis. Ze krijgt eten, kleding en medische verzorging. Maar het belangrijkste: we geven haar begeleiding en therapie, zodat ze de trauma’s uit haar jonge verleden leert verwerken. Ook krijgt ze (informeel) onderwijs om te wennen aan het schoolse leven. Ondertussen is haar tante in het Karamoja district opgespoord. Als onderdeel van het reïntegratieproces, komt de tante Remmy in de opvang opzoeken."

Januari 2017

"Remmy is inmiddels enkele maanden terug in Karamoja. Deze maand begint het nieuwe schooljaar. Het meisje zal voor het eerst van haar leven naar school gaan, ze begint in Groep Een. We hebben gezorgd voor het verplichte uniform en de benodigde schoolmaterialen. Haar dagelijkse strijd om te overleven is voorbij. Remmy kan weer kind zijn."

Nu de rest nog

Kinderen die slachtoffer zijn van uitbuiting, hebben bescherming nodig. Samen met partnerorganisaties en onze donateurs zorgen wij voor opvang, zorg en scholing. Remmy kon gered worden. Nu de rest nog. Wilt u ook kinderen zoals Remmy helpen? Strijd mee tegen kinderuitbuiting. 

Steun Terre des Hommes

Lees meer over ons werk in Oeganda >>

Share this: