Won was 14 toen zijn vader erg ziek werd. Het uitgavenpatroon van de familie groeide, deels te wijten aan de kosten van de dure medicatie voor de vader. Als oudste zoon van het gezin stopte hij met school en ging werken op een bouwplaats als metselaar om de familie te ondersteunen. Hij werkte in de hoogbouw met zware materialen. Een gevaarlijke omgeving die slecht was voor zijn gezondheid en verdere ontwikkeling, maar er kwam hulp. 

Terre des Hommes strijdt tegen kinderarbeid

Terre des Hommes werkt met een lokale partner in Myanmar die werkt aan bewustwording over kinderarbeid en alternatieven biedt voor het genereren van inkomsten van gezinnen. Bij een van de bijeenkomsten werd Won’s zaak gerapporteerd door een lid van de Community Self-Group (CSG). Naar aanleiding hiervan heeft onze partner Won benaderd en naar zijn verhaal geluisterd. Hij kreeg het advies en de mogelijkheid om deel te nemen aan een beroepsopleiding om computervaardigheden te ontwikkelen. 

Studeren aan de universiteit

Won: “Nu ik kan omgaan met een computer, kan ik in de toekomst een betere baan vinden”. Won is zeer tevreden over de steun die hij heeft ontvangen. Hij ziet de toekomst weer met enthousiasme tegemoet. Met de juiste professionele vaardigheden kan hij zijn lange termijn doel bereiken, studeren aan de universiteit.

Kinderen mogen werken

Terre des Hommes is niet tegen lichte arbeid uitgevoerd door kinderen of tieners, zolang het past bij de leeftijd, niet schadelijk is, en de kinderen gewoon naar school kunnen gaan. Ook moet het kind een passende beloning ontvangen voor het gedane werk. 

Aanpak van kinderarbeid in Azië

Net als in het geval van Won worden kinderen vaak vanwege de financiële situatie in het gezin gedwongen om te stoppen met school en te gaan werken. De kinderen verrichten onder dwang langdurig uitputtend en zwaar werk, vaak in ongezonde en gevaarlijke omstandigheden. De lonen zijn laag en het werk is schadelijk voor kinderen op lichamelijk, psychisch en/of moreel vlak. In Azië werkt Terre des Hommes samen met lokale partners om de ergste vormen van kinderarbeid te bestrijden. Door onder andere het aanbieden van onderwijs, beroepsopleidingen en medische ondersteuning, zorgen we ervoor dat de rechten van de kinderen worden beschermd.

Nu de rest nog...

Kinderen die slachtoffer zijn van uitbuiting, hebben bescherming en hulp nodig. Samen met onze partners en donateurs zorgen we dat kinderuitbuiting stopt. In Myanmar hebben we in de tweede helft van het afgelopen jaar 175 kwetsbare kinderen zoals Won geholpen met een beroepsopleiding. Nu de rest nog. Helpt u ook mee?

Lees meer over de aanpak van kinderarbeid in Azië >>

Share this:

Related stories