Bedrijven en kinderrechten: geen vrijblijvendheid

Vandaag, 10 december, is het mensenrechtendag. Kinderrechten zijn bijzondere mensenrechten, bedoeld om alle kinderen te beschermen en in veiligheid op te laten groeien. Terre des Hommes vraagt vandaag in het bijzonder aandacht voor de rechten van kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Zoals kinderen die in de goudmijnen moeten werken in Tanzania. Terre des Hommes voert actie voor de rechten van deze kwetsbare kinderen die met uitbuiting, geweld en achterstelling te maken hebben. Nederland en de Europese Unie zijn verantwoordelijk voor de naleving van de kinderrechten, ook in het internationale samenwerkingsbeleid, mensenrechtenbeleid en economisch beleid.

Door Albert Jaap van Santbrink, directeur Terre des Hommes

Leg kinderarbeid aan banden

Ook zo benieuwd of bijvoorbeeld aan uw gouden kettinkje kinderarbeid te pas is gekomen? Of uitbuiting? Grote kans groot dat u er niet achter komt. Dat draagt niet echt lekker. Nederlandse bedrijven moeten daarom meer doen om kinderarbeid in het buitenland, in de hele keten van leveranciers, aan banden te leggen. Volgens de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen horen bedrijven niet alleen duurzaam te produceren maar moeten ze ook kijken hoe hun bedrijfsvoering op de lokale situatie van invloed is. Ook op het gebied van kinderrechten.

EU, kom in actie

Kinderarbeid en andere vormen van uitbuiting van kinderen zijn zeer ernstige kinderrechtenschendingen. De aanpak daarvan heeft een inspanning nodig van bedrijven en de overheid samen, in Nederland en daar buiten. Het Nederlandse EU-voorzitterschap, dat op respect voor mensenrechten gebaseerd is, wordt een gouden kans om dit probleem internationaal meer aandacht te geven.

Vrijblijvend

Momenteel ligt het aan de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en bijvoorbeeld kinderuitbuiting in de hele keten te willen opsporen. Maar dat is te vrijblijvend. Een verbod op de verkoop van producten die door kinderhanden zijn gemaakt zou een stap in de goede richting zijn, zoals Kamerlid Van Laar eerder bepleitte in een initiatiefnota. Zo´n verbod verplicht bedrijven zelf naar hun productie- of inkoopketen te kijken, zonder dat daarbij precieze procedures zijn voorgeschreven.

Overheid moet meer doen

De overheid moet er hoe dan ook meer bovenop zitten. Dat betekent dat bedrijven beter moeten rapporteren en verplicht moeten worden afspraken te maken hoe ze vormen van kinderarbeid denken uit te bannen. Nu hoeven alleen de grootste ondernemingen met meer dan 500 mensen in dienst de risico´s over mogelijke schending van mensen- en kinderrechten in kaart te brengen en daarover te rapporteren. Kleinere ondernemingen blijven buiten schot. Voor hen is er geen expliciete rapportageplicht over de bescherming van kinderrechten. Toch moeten ook zij tot een betere rapportage worden aangezet.

Verplichte convenanten

De overheid faciliteert convenanten voor risicosectoren maar wil bedrijven niets opleggen. De convenanten zouden verplicht moeten worden, met een gezamenlijke aanpak van kinderarbeid in de ketens. Anders is het risico groot dat misstanden als kinderuitbuiting niet snel zullen worden uitgebannen.

Help kindarbeiders

Wereldwijd zijn 168 miljoen kinderen slachtoffer van kinderarbeid. Deze groep kan zich niet normaal ontwikkelen of naar school gaan. Willen we dat een halt toeroepen dan is er meer nodig dan polderen. Verplichte rapportages voor alle bedrijven, bindende convenanten en helderheid over wat het betekent als bedrijven zich niet aan de regels houden. Daar kunnen kindarbeiders iets aan hebben.

 

Share this: