Child Safeguarding Policy

Terre des Hommes Nederland komt op voor de rechten van kinderen en zet de veiligheid van kinderen voorop in haar programma's. Terre des Hommes Nederland erkent dat kindermishandeling kan voorkomen in alle culturen en organisaties. Het is cruciaal dat misbruik wordt voorkomen of dat het zo snel mogelijk wordt gestopt.

Daarom hebben we een ‘Child Safeguarding’ beleid met een onderliggende Code of Conduct als regels binnen onze projecten, als maatregel om het welzijn en de veiligheid van kinderen te bevorderen. De gedragscode geeft duidelijkheid over acceptabel en onacceptabel gedrag in het gezelschap van kinderen en is ondertekend door onze medewerkers , alle project partners en bezoekers aan projecten, inclusief vrijwilligers, consultants, media en journalisten en andere vertegenwoordigers.

Share this: