Verdreven door geweld, natuurrampen of ontsnapt aan uitbuiting of armoede: wereldwijd laten talloze kinderen huis en haard achter in de hoop ergens anders een beter bestaan te vinden. Deze kinderen reizen vaak alleen en zijn daardoor extra kwetsbaar voor uitbuiting. Terre des Hommes voert onder de naam Destination Unknown internationaal campagne voor een betere bescherming van deze kinderen. Ook biedt Terre des Hommes hulp aan deze kinderen. 

 

 

Wereldwijd zijn miljoenen kinderen ontheemd. Zij zijn op de vlucht voor armoede, geweld of natuurrampen. Hun bestemming is onbekend. Zij zijn extreem kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik. We moeten in actie komen om deze kinderen te beschermen.

Destination Unknown in Azië

Om ervoor te zorgen dat families zich bewust zijn van de risico’s die kinderen lopen als ze migreren, zowel onderweg als op de eindbestemming, geeft Terre des Hommes in Azië voorlichting. Dit gebeurt zowel in landen als Myanmar, Laos en Cambodja - van waaruit honderdduizenden kinderen naar Thailand zijn gekomen - als in migrantengemeenschappen in Thailand. Ook helpt Terre des Hommes bij het vergroten van het inkomen van families, zodat de noodzaak om elders een betere baan of leven te vinden afneemt. Migrantkinderen die zijn uitgebuit, krijgen medische en juridische hulp. Waar mogelijk en wenselijk helpt Terre des Hommes deze kinderen terugkeren naar hun geboorteplaats of - land of een nieuwe veilige start te maken in Thailand.

Destination Unknown in Europa

In Europa pleit Terre des Hommes samen met andere organisaties voor een betere bescherming van vlucht- en migrantkinderen. Zij roepen de Europese Raad op om er voor te zorgen dat de kinderen toegang tot onderwijs krijgen, niet in detentie worden geplaatst en altijd samen met hun ouders worden opgevangen. Terre des Hommes biedt vluchtkinderen in onder meer Sicilië psychosociale en juridische hulp.

Destination Unknown in Afrika

Terre des Hommes werkt in Ethiopië in de zogenaamde noord-westelijke corridor, de belangrijkste route in de Amhara regio voor zowel binnenlandse migratie als migratie naar buurland Soedan en verder. Samen met de plaatselijke kinderbeschermingsstructuren en lokale autoriteiten identificeren en onderscheppen we kinderen die het slachtoffer zijn van kinderhandel of grote risico's lopen door onveilige migratie. We beschermen deze kinderen en herenigen ze met hun familie. Om ervoor te zorgen dat de prikkel om weg te trekken uit hun geboortestreek afneemt, werken we in gebieden waar de meeste kindmigranten vandaan komen aan versterking van het onderwijs en inkomensverbetering van gezinnen.

Lees ook:

 

 

 

Share this: