Nergens in Azië trouwen zoveel meisjes voor hun achttiende als in Bangladesh. Terre des Hommes zet niet alleen in op preventie, maar helpt, als een van de weinige ngo’s in het land, ook meisjes die al getrouwd zijn en in isolement leven.

Kindermisbruik

Toen het huwelijksaanzoek voor haar dochter kwam, accepteerde de moeder van Samira deze schoorvoetend. Ze wilde eigenlijk niet dat haar dochter op jonge leeftijd zou trouwen. Maar de armoede thuis was groot en een sterke man in de familie gewenst. Want Samira’s vader heeft psychische problemen en kan niet voor zijn gezin zorgen. En dus trouwde het meisje gedwongen, veertien jaar oud, met haar 21 jaar oudere echtgenoot.

Samira’s verhaal is geen uitzondering. In Bangladesh zijn kindhuwelijken een veelvoorkomend verschijnsel. En ook al is trouwen voor het 18e jaar bij Bengaalse wet verboden, kindbruiden worden nog altijd geaccepteerd. Volgens verschillende onderzoeken trouwt bijna een derde van de meisjes voor hun vijftiende verjaardag. En twee van de drie meisjes worden voor hun achttiende leeftijd uitgehuwelijkt. Zij belanden vaak in een geïsoleerd en volwassen leven waar ze zowel fysiek als mentaal nog niet klaar voor zijn.

Terre des Hommes biedt met het project ‘IMAGE’ hulp aan deze groep jonge meisjes. En geeft de ‘verloren’ generatie kindbruiden een krachtige stem voor een beter leven.

Machtsverhouding

Het is opvallend dat het aantal kindhuwelijken in Bangladesh met 65 procent ver uitstijgt boven de omringende landen in Zuid-Azië, waar 46 procent het gemiddelde is. Armoede speelt, net als bij de overige landen in de Zuid-Aziatische regio, ook bij Bengaalse kindbruiden een grote rol. Een pubermeisje uithuwelijken wordt vooral in de armere noordelijk afgelegen gebieden gezien als een mond minder om te voeden. Maar de hoofdredenen voor het hoge aantal kindbruiden in Bangladesh, zijn de traditionele opvattingen over de sekserollen en de traditionele machtsverhouding tussen mannen en vrouwen. 

Deze opvattingen zijn diepgeworteld in de Bengaalse cultuur: meisjes dienen zo snel mogelijk te trouwen, kinderen te baren en voor het huishouden te zorgen. Jongens moeten vooral hun studie afmaken en daarna een goede baan vinden. De ouders zien het huwelijk als garantie voor een goede toekomst voor hun dochters.

1 op de 3 meisjes in Bangladesh trouwt voor haar 15e

 

Grote risico’s 

Veel kindbruiden worden ook jong moeder. Het dragen en baren van een kind, voordat het lichaam volgroeid is, draagt grote risico’s met zich mee. Helemaal als medische zorg bij de zwangerschap ontbreekt. Het gevolg hiervan is dat veel baby’s dood geboren worden of dat de nog jonge moeders overlijden. Het huwelijk maakt de meisjes, veelal opgevoed vanuit de gedachte dat vrouwen een ondergeschikte rol hebben, ook volledig afhankelijk van hun man. Na het huwelijk wonen zij bij zijn familie in. Ongeschoold, jong en geïsoleerd zorgen zij voor hun kinderen en het huishouden. 

Dit afgezonderde leven maakt de jonge bruiden vaak slachtoffer van huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing, vernedering en bedreiging. Hun verdriet delen zij met niemand. De jonge moeders geven bestaande tradities door: de kans dat hun dochters ook jong worden uitgehuwelijkt, is heel groot. Zo wordt de vicieuze cirkel van armoede en de ondergeschikte positie van vrouwen in stand gehouden.

Stem

De publieke verontwaardiging als reactie op kindhuwelijken neemt de afgelopen jaren toe, zowel in binnen- als buitenland. Organisaties als Terre des Hommes voeren al jaren campagnes om te voorkomen dat meisjes jong trouwen. Ook de overheid geeft aan preventieve maatregelen te nemen tegen dit fenomeen. Waaronder de wankele belofte van Bengaalse premier Sheikh Hasina om het kindhuwelijk voor 2041, nu ècht, volledig te beëindigen. 

Maar een door velen vergeten en haast onzichtbare groep in de gemeenschap, zijn de huidige miljoenen meisjes die uitgehuwelijkt in isolement leven. Om deze kwetsbare groep een stem te geven, en de hulp te bieden die zij nodig heeft, ontwikkelde Terre des Hommes samen met lokale partnerorganisaties en steun van de Nederlandse overheid het project ‘IMAGE’. 

In Kurigram, Gaibandha and Nilphamari, drie armere streken van Bangladesh, leren 4.500 jonggehuwde meisjes op te komen voor hun rechten en zelf keuzes te maken in hun relatie. Keuzes over het wel of niet zwanger worden, en vooral wanneer, en het besluit om een opleiding te volgen en af te maken. De meisjes krijgen binnen dit project ook waar nodig medische en psychologische hulp. Met de focus op jonge meisjes die al getrouwd zijn, is ‘IMAGE’ uniek in zijn soort in Bangladesh.

Sturing

De kindbruiden zijn vooral niet gewend om hun gevoelens te uiten. Of om aan te geven als zij het ergens niet mee eens zijn. Binnen het project leren de meisjes een actieve rol aan te nemen. Om uit te spreken wat zij willen en vooral niet willen. Met behulp van trainingen wordt hen de kans gegeven zelf sturing aan hun leven te geven. De meisjes krijgen het woord om hun eigen verhaal op papier te zetten. De ervaringen van het huwelijk, hun fysieke en mentale pijn en de eenzaamheid binnen de gesloten deuren van de schoonfamilie.

Echtgenoten

Om ervoor te zorgen dat ‘IMAGE’ ook binnen de families en gemeenschappen gedragen wordt, richt het project zich ook op bewustwording van echtgenoten, schoonfamilies, ouders en andere belanghebbenden. Partners van Terre des Hommes zijn bekend in de gemeenschappen en weten hoe zij deze groepen dienen te benaderen. Op een gepaste en voorzichtige wijze worden zij uitgenodigd voor deelname aan workshops en trainingen. Zo is er een specifieke training voor echtgenoten waarin aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van mishandeling en geweld binnen het huwelijk. En wordt de algehele ondergeschikte positie van vrouwen binnen families en gemeenschappen besproken. 

Share this:

Related stories