Nederlandse kindermisbruiker in Cambodja eindelijk veroordeeld tot 5 jaar cel

De Nederlandse kindermisbruiker Bas R. is in Cambodja veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Hij is schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een minderjarige en het bezit van kinderporno. Sinds 2011 heeft Terre des Hommes zich samen met de Cambodjaanse partnerorganisatie APLE (Action Pour Les Enfants) ingespannen om bewijs te verzamelen en zijn aanhouding en veroordeling te bespoedigen. Terre des Hommes hoopt dat Bas R eveneens voor een Nederlandse zaak alsnog veroordeeld wordt, zodat hij na zijn straf, hopelijk Cambodja wordt uitgezet en op Schiphol gearresteerd kan worden.

Sexual exploitation

Afschrikken

Hans Guijt van Terre des Hommes is blij met de veroordeling: “Het gaat niet alleen om de persoon van Bas R., maar ook de afschrikwekkende werking die een veroordeling heeft. Veroordeelde kindermisbruikers weten nu dat ze niet langer straffeloos naar het buitenland kunnen gaan om daar opnieuw de fout in te gaan.  Helaas was er wel eerst weer een ernstig beschadigd kind nodig om de Nederlandse en Cambodjaanse autoriteiten zo goed te laten samenwerken dat een veroordeling mogelijk werd.”

Keer op keer de fout in

De 44-jarige Bas R. is een beruchte kindermisbruiker. De zaken tegen hem stapelen zich inmiddels op.

2004 Zaak 1: misbruik van een twaalfjarige jongen in Nederland

Bas R. wordt in 2004 als zeilleraar in Nederland veroordeeld voor het misbruiken van een twaalfjarige jongen. Ondanks een verbod, gaat hij in 2005 weer zeilles geven aan minderjarigen. Na een bezoek van een cameraploeg van Peter R. de Vries in 2007, verdwijnt hij.

2011 Zaak 2: seksueel misbruik van vijf kinderen in Cambodja

In 2009 duikt hij weer op in de Cambodjaanse stad Siem Reap. Hij runt inmiddels een weeshuis. In 2011 wordt Bas R gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik van vijf kinderen in de leeftijd van zeven tot dertien jaar. Deze kinderen wonen bij hem in zijn opvanghuis.  APLE speelt een belangrijke rol bij het politieonderzoek.  Terre des Hommes komt er, op basis van de informatie van APLE, achter dat het gaat om dezelfde persoon die een paar keer in eerdere reportages van Peter R de Vries werd omschreven als een gevaarlijke kindermisbruiker.

Terre des Hommes vraagt de stukken van zijn eerdere veroordeling in Nederland, de uitspraak van de rechter, de strafmaat en het vervolgtraject op en stuurt deze via APLE naar het OM in Cambodja. De aanklagers kunnen deze bewijzen echter alleen gebruiken, als Nederlandse autoriteiten deze overhandigen. Volgens het Korps Landelijke Politiediensten kan zij dit alleen doen op formeel verzoek van de Cambodjaanse politie, die om onduidelijke redenen terughoudend zijn om formeel contact op te nemen met de Nederlandse ambassade. Bas R hangt een gevangenisstraf van 1 tot 3 jaar boven het hoofd, maar wordt toch op borgtocht vrijgelaten. Achteraf zal de Cambodjaanse rechter zeggen dat hij R. niet op borgtocht had vrijgelaten als hij officieel op de hoogte was gebracht door de Nederlandse politie van de eerdere veroordeling van Bas R.

Bas R zoekt tijdens zijn borgtocht contact met de slachtoffers. Vier van de vijf slachtoffers trekken hun verklaring in. Het vijfde slachtoffer, een meisje van zeven, wordt tijdens de verhoren door de advocaat van R zo hard aangepakt dat ze haar verhaal niet goed naar voren kan brengen. De rechter spreekt R. vrij wegens gebrek aan bewijs.

2013 - 2014 Zaak 3: seksueel misbruik van drie kinderen in Cambodja

In 2013 wordt R opnieuw gearresteerd, nu wegens het seksueel misbruiken van drie kinderen, van zes, acht en elf jaar jong. Ook deze keer speelt APLE een belangrijke rol in het onderzoek. Om onduidelijke redenen trekt de onderzoeksrechter echter de aanklacht in. De zaak wordt niet in behandeling genomen. Zelfs tijdens een beroepsprocedure bij een hogere rechtbank blijft deze beslissing overeind. In 2014 stopt de politie helemaal met het onderzoek.

Nederlanders, die zich in het buitenland schuldig maken aan seksueel misbruik van kinderen kunnen echter ook hier in Nederland worden vervolgd. Omdat de zaak in Cambodja nooit in behandeling is genomen, kunnen de Nederlandse autoriteiten deze zaak overnemen. Het Openbaar Ministerie onderneemt echter geen actie. Om de zaak toch in beweging te krijgen, doet een Amsterdamse advocaat in 2014 bij het OM in Nederland aangifte namens twee van de drie slachtoffers. Zij stellen dat Bas R over een periode van vier jaar hen herhaaldelijk heeft misbruikt. Daarna wordt het weer stil.

2016 Zaak 4: seksueel misbruik van een vierjarig jongetje in Cambodja

Mede door de intensieve inspanning van partnerorganisatie APLE lukt het om eind juli 2016 R. opnieuw te laten vastzetten. Ditmaal voor seksueel misbruik van een vierjarig jongetje. In nauwe samenwerking met APLE en de Cambodjaanse autoriteiten voert een tienkoppig Nederlands politieteam in Cambodja onderzoek uit naar het kindermisbruik van Bas R. Nu een klein half jaar later is de Nederlander dan eindelijk veroordeeld.

Straffeloosheid

Zedendelinquenten kunnen veel te makkelijk uitwijken naar landen waar het rechtssysteem zwak is. Dit bleek ook uit een  onderzoek van Terre des Hommes in 2007. Door de enorme armoede en een gebrek aan ouderlijke bescherming lopen veel kinderen het risico ten prooi te vallen aan kindersekstoeristen. Onderzoek van Terre des Hommes in 2013 toonde ook aan dat politie en justitie in landen waar veel kindersekstoerisme voorkomt niet zoveel interesse hebben in het oplossen van dergelijke zaken. Ze zijn corrupt en verdienen zelf aan de kinderseksindustrie. De veroordeling van Bas R. laat zien dat de samenwerking tussen Nederlandse en Cambodjaanse autoriteiten verbetert.

Reisgedrag monitoren

Terre des Hommes pleit ervoor dat het reisgedrag van veroordeelde zedendelinquenten wordt gemonitord. Als blijkt dat iemand vaak reist naar landen waar veel kindersekstoerisme voorkomt, kan hij of zij via de rechter een reisbeperking opgelegd krijgen. Landen worden dan geïnformeerd over de komst van die persoon en kunnen hem of haar zo de toegang tot het land weigeren. Hans Guijt: “Op die manier stoppen we met de export van ons meest walgelijke nationale product: kindermisbruikers.”

Geïntegreerde aanpak

Kindersekstoerisme is een complex probleem, wat om een geïntegreerde aanpak vraagt. Terre des Hommes pakt het probleem dan ook van meerdere kanten aan: zo worden onder andere slachtoffers opgevangen, wordt er gekeken hoe armoede verminderd kan worden door het aanbieden van beroepsopleidingen, worden politie-agenten getraind, verdachten opgespoord, kinderen geholpen bij de aangifte en het proces en worden ouders voorgelicht over de schadelijke effecten van seksueel misbruik van kinderen.

Related news

Add new comment