De strijd tegen kinderarbeid in Azië

Programme updates

Kinderarbeid is voor veel kinderen in Azië de dagelijkse realiteit en vooral in Bangladesh en India. Gedreven door armoede, worden gezinnen vaak gedwongen om hun kinderen te laten werken om te kunnen overleven.

Het werk is vaak fysiek te zwaar voor de kinderen en soms levensgevaarlijk. Ze maken lange werkdagen waardoor school er bij inschiet. Terre des Hommes werkt samen met lokale partners in vier landen in Azië om de ergste vormen van kinderarbeid te bestrijden. Door het bieden van (toegang tot) onderwijs en beroepsopleidingen krijgen kinderen kans om te werken aan een toekomst. Samen met de ouders/verzorgers en de lokale gemeenschap werken we aan een omgeving waarin onderwijs, en een gezonde leefomgeving voor kinderen prioriteit heeft. Ook (lokale) bedrijven en overheden worden aangesproken op het naleven en toezien van de regel- en wetgeving waarin kinderarbeid wordt verboden. We zorgen er zo voor dat de rechten van deze kwetsbare kinderen worden beschermd.
 

Share this: