De strijd tegen kindermisbruik in Azië

Programme updates

Kindhuwelijken komen veel voor in Bangladesh en India. Beide landen kennen het hoogste aantal kindhuwelijken ter wereld (in absolute aantallen). Hoewel vooruitgang wordt geboekt en de aantallen lager liggen dan in voorgaande jaren, komt dit in deze regio’s nog steeds op grote schaal voor. Kindhuwelijken komen ook in andere delen van Azië voor, onder meer onder de inheemse bevolking in het noordwesten van Cambodja.

Er wordt vaak getolereerd dat vrouwen en jonge meisjes onder dwang moeten trouwen waarbij ze risico lopen op seksueel misbruik en niet weten wat hun rechten zijn op het gebied van seksualiteit en het krijgen van kinderen en daarbijbehorende gezondheid. Door gebrek aan middelen hebben ze geen toegang tot slachtofferhulp wat kan leiden tot hoge sterftecijfers, veel tienerzwangerschappen, geen toegang tot voorbehoedsmiddelen en grote kans op HIV infecties. Terre des Hommes ondersteunt lokale partners in India, Bangladesh en Cambodja om kindhuwelijken te voorkomen en om diegenen die al getrouwd zijn voor te lichten. Ouders en families wordt ook kennis bijgebracht en ze worden bewust gemaakt van de nadelige gevolgen van een vroegtijdig huwelijk voor hun dochters. Bovendien worden de meisjes zelf mondig gemaakt om veranderingen binnen hun eigen gemeenschap tot stand te brengen. Bijzondere nadruk wordt daarbij gelegd op belang van onderwijs, het afmaken van school en het recht op ontwikkeling van de kinderen.

Uitgebreide informatie vindt u in de bijlage rechts van deze pagina.

 
 
Share this: