Wet zorgplicht kinderarbeid aangenomen!

Goed nieuws vanuit het Nederlandse parlement: de Eerste kamer heeft de Wet Zorgplicht Kinderarbeid aangenomen. Terre des Hommes heeft daar jaren voor gepleit en is erg bij met het resultaat. Deze nieuwe wet vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen. Als blijkt dat het bedrijf zijn verplichtingen onvoldoende is nagekomen kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Bestuurders van bedrijven die meerdere keren beboet zijn, kunnen bovendien strafrechtelijk worden vervolgd.

Terre des Hommes is erg blij met de wet omdat die de mogelijkheden vergroot om kinderarbeid uit te bannen. Dat probleem is aanzienlijk.

Wetsvoorstel in december 2017 nog aangehouden

Al eerder, op 19 december 2017, zou er over dit wetsvoorstel worden gestemd. Indienster senator Kuijken vroeg echter om aanhouding, omdat er tijdens het debat veel vragen opkwamen en Minister Kaag nieuwe informatie inbracht. Vandaag 14 mei 2019 is het wetsvoorstel alsnog in stemming gebracht en aangenomen. 

Goed nieuws

De nieuwe wettelijke regeling is goed nieuws in de strijd tegen kinderarbeid. De Nederlandse overheid probeert met Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen convenanten (IMVO-convenanten) kinderarbeid te bestrijden. Deze convenanten zijn echter niet bindend. Een wettelijke regeling geeft duidelijke normen, die bovendien voor alle bedrijven gelden. Daarom is het zo belangrijk dat wordt ingestemd met de Wet Zorgplicht Kinderarbeid, die bedrijven verplicht kinderarbeid binnen de productieketens uit te bannen.

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) werken wereldwijd 152 miljoen kinderen in kinderarbeid. Een groot deel van hen werken in vreselijke omstandigheden in kledingfabrieken of goud-, koper- en micamijnen.

Share this:

Related news