Eerste Kamer stemt voor Wet Zorgplicht Kinderarbeid

Goed nieuws vandaag vanuit het Nederlandse parlement: de Eerste kamer heeft de Wet Zorgplicht Kinderarbeid aangenomen. Deze wet vraagt Nederlandse bedrijven hun verantwoordelijkheid te nemen om kinderarbeid in de productieketen te voorkomen en te bestrijden. Terre des Hommes is verheugd want heeft hiervoor hard gelobbyd. 

Wetsvoorstel in december 2017 nog aangehouden

Al eerder, op 19 december 2017, zou er over dit wetsvoorstel worden gestemd. Indienster senator Kuijken vroeg echter om aanhouding, omdat er tijdens het debat veel vragen opkwamen en Minister Kaag nieuwe informatie inbracht. Vandaag 14 mei 2019 is het wetsvoorstel alsnog in stemming gebracht en aangenomen. 

Goed nieuws

De nieuwe wettelijke regeling is goed nieuws in de strijd tegen kinderarbeid. De Nederlandse overheid probeert met Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen convenanten (IMVO-convenanten) kinderarbeid te bestrijden. Deze convenanten zijn echter niet bindend. Een wettelijke regeling geeft duidelijke normen, die bovendien voor alle bedrijven gelden. Daarom is het zo belangrijk dat wordt ingestemd met de Wet Zorgplicht Kinderarbeid, die bedrijven verplicht kinderarbeid binnen de productieketens uit te bannen.

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) werken wereldwijd 152 miljoen kinderen in kinderarbeid. Een groot deel van hen werken in vreselijke omstandigheden in kledingfabrieken of goud-, koper- en micamijnen.

Share this:

Related news