Anika werd uitgehuwelijkt: "Ik verloor alle kansen"

De 15 jarige Anika uit India werd - ondanks haar hevige verzet - uitgehuwelijkt. Anika geloofde niet dat het huwelijk, welk huwelijk dan ook, haar een kans op een beter leven zou bieden. Jammer genoeg dachten haar ouders daar anders over en gingen ze in op het aanbod van een veel oudere man.  

In de regio Belgaum in India, waar Anika woont, is er veel sociale druk voor jonge meisjes om te trouwen. Veel van hen worden al vanaf twaalfjarige leeftijd uitgehuwelijkt. Een grote reden voor arme families om hun kinderen uit te huwelijken is dat ze dan een mond minder te voeden hebben.  Armoede is de belangrijkste oorzaak van kindhuwelijken. Daarnaast zorgt het voor inkomen, omdat de familie huwelijksgiften ontvangen van de gemeenschap.

Geen verrassing

Voor Anika was het geen verrassing toen haar ouders haar vertelden dat ze een huwelijk voor haar hadden geregeld. "Ze wilden een beter leven voor me en dachten dat trouwen de oplossing was". "Kijk maar naar onze buren en mensen in onze familie," zeiden Anika's ouders tegen haar  "alle getrouwde meisjes lijken een goed leven te hebben.".

Anika woont in Donawad een klein dorp in Zuidwest-India, waar 2.000 mensen hard werken in de suikerrietvelden rondom het dorp. Haar ouders bezitten zelf geen grond en hebben geen vast werk. Een getrouwde dochter is een mond minder om te voeden, daarom besloten de ouders van Anika haar uit te huwelijken, terwijl ze nog een kind was. 

Een veel oudere man

De ouders van Anika hadden amper geld voor een bruidsschat en konden zich maar een schaarse schat veroorloven. Drie huwelijkskandidaten weigerden daardoor met Anika te trouwen. Ze vonden dat de bruidsschat niet hoog genoeg was. Anika's ouders besloten daarom hun verwachtingen voor een goede echtgenoot bij te stellen. Ze benaderden een gescheiden en veel oudere man, genaamd Muttepa, uit een naburig dorp. Ze hoopten dat hij wel akkoord zou gaan met een huwelijk, ondanks de lage waarde van de bruidsschat. Muttepa was zelf al eerder getrouwd geweest met een jong minderjarig meisje, maar had haar inmiddels verlaten. Door de wanhopige situatie waarin Anika's ouders zich bevonden, accepteerden ze Muttepa als schoonzoon en zorgden ze ervoor dat Anika met hem trouwde, zodat ze haar ouderlijk huis zou verlaten. 

Hulp nodig 

Kindhuwelijken komen veel voor in India. Jaarlijks trouwen daar zo'n 1,5 miljoen minderjarige meisjes. Hoewel trouwen onder de 18 jaar wettelijk verboden is, worden kindbruiden nog steeds geaccepteerd en eindigen ze vaak in een geïsoleerd leven, waar ze fysiek en mentaal niet klaar voor zijn. Het effect is desastreus. Ongeschoold, geïsoleerd, mishandeld en veel te vroeg zwanger; kindhuwelijken beroven meisjes van hun jeugd én hun toekomst.

Dit doet Terre des Hommes tegen kindhuwelijken 

Het is van cruciaal belang om deze jonge meisjes die te vroeg in een huwelijk belanden te helpen. In samenwerking met lokale partners gaat Terre des Hommes daarom de baricaden op en lobbyt voor betere handhaving van de wet. Daarnaast voert Terre des Hommes samen met haar lokale partners in India huwelijkspreventie-activiteiten uit en bieden we professionele en contiunue ondersteuning aan deze verloren generatie kindbruiden. 

"Je werd een sprankje hoop in mijn leven"

De maatschappelijk werker van IMAGE komt in contact met de schoonouders van Anika en weet hen ervan te overtuigen Anika mee te laten draaien in het programma. Anika wordt een van de kindbruiden die geholpen wordt. Anika deelt voorzichtig haar ervaringen en wensen en de maatschappelijk werker wordt de liaison tussen haar en haar man en schoonfamilie. Ze volgt nu een cursus om kleermaakster te worden, ze ontmoet meisjes van haar eigen leeftijd en krijgt ondersteuning om een eigen onderneming op te zetten.

Ik had alles verloren. Dankzij IMAGE heb ik weer hoop op een beter leven.

Samen sterk

Wereldwijd trouwen elk jaar twaalf miljoen meisjes voor ze achttien zijn. Dagelijks krijgen bijna 33.000 meisjes jonger dan 18 jaar te horen dat ze moeten trouwen. Dat zijn 23 meisjes per minuut. 1 op de 5 gehuwde meisjes is getrouwd voor haar achttiende verjaardag. Veel van hen zijn niet ouder dan twaalf en zelfs huwelijken van meisjes jonger dan acht jaar oud komen voor. Samen beschermen we meisjes tegen kindhuwelijken. Help je mee? 

Uw onmisbare steun! 

Share this:

Related news