Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel

Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, foto Harry de Kock - Volkskrant

In Nederland is de hulp aan slachtoffers van kinderhandel sterk versnipperd en ontoereikend. Kinderen die met deze traumatische ervaringen kampen, worden van het kastje naar de muur gestuurd en krijgen niet de hulp die ze zo hard nodig hebben. Daarom bundelen Fier en Terre des Hommes kennis en expertise in het nieuwe Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM), dat ook tijdelijke opvang aan slachtoffers biedt. Zo kan de strijd tegen kinderhandel daadkrachtiger en efficiënter plaatsvinden. Het CKM wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.  

Achtergrond

Een Hongaarse vrouw die tegen haar wil in de Amsterdamse seksindustrie belandt, een Guinees kind dat als huisslaafje te werk is gesteld bij een gezin in Den Haag of een minderjarig meisje dat gedwongen in de Eindhovense escortbranche werkt. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de kinder- en mensenhandel die ook in Nederland op grote schaal plaatsvindt.

Alleen al in 2012 waren er meer dan 1.700 meldingen van potentiële mensenhandel waarbij zowel volwassen als kinderen gedwongen te werk werden gesteld in de tuinbouw, horeca of prostitutie*. Fier en Terre des Hommes vermoeden dat het aantal meldingen nog maar het topje van de ijsberg vormt. Beide hulporganisaties slaan de handen ineen om de gehele keten van kinder- en mensenhandel te bestrijden.

*Bron: Comensha, 2012

Doelen

Met het Centrum tegen Kinderhandel Mensenhandel maken Terre des Hommes, Fier en de Nationale Postcode Loterij het onzichtbare zichtbaar. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel zet in op de verbetering van de (rechts)positie van slachtoffers. Er wordt gewerkt aan een grotere bewustwording, zowel onder het grote publiek als onder professionals. In het CKM bundelen professionals van verschillende instanties hun kennis en krachten, zodat de strijd tegen mensenhandel daadkrachtiger en efficiënter gevoerd kan worden.

 

Aanpak

In het nieuw gebouwde Centrum tegen Kinderhandel Mensenhandel werkt een team van specialisten aan een nieuwe aanpak van kinder- en mensenhandel. Voor slachtoffers betekent dit: opvang, snellere hulp, betere bescherming en gespecialiseerde behandeling. Maar ook: een effectievere opsporing van plegers.

Opvang

Het centrum biedt opvang aan slachtoffers voor korte en langere periode. Er zijn 32 woonunits waar circa 75 personen kunnen verblijven. Slachtoffers krijgen hulp om onder andere aangifte te doen, een verblijfsvergunning aan te vragen of om de terugkeer naar het land van herkomst zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Slachtoffers krijgen hulp om onder andere aangifte te doen, een verblijfsvergunning aan te vragen of om de terugkeer naar het land van herkomst zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.

Kennisdatabank

Onderdeel van dit centrum is ook een kennisdatabank waarin alle informatie over de juridische, maatschappelijke en gezondheidsaspecten van mensenhandel te vinden is. Voor professionals, door professionals.  Zie www.mensenhandelweb.nl 

Kennisuitwisseling

Tenslotte vormt de uitwisseling van kennis op het gebied van mensen- en kinderhandel tussen Fier en Terre des Hommes en haar partners een belangrijk doel van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. 

Resultaten

Een greep uit de resultaten tot en met april 2015:

  • Op 27 oktober 2014 opende het nieuwe gebouw voor het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel haar deuren in bijzijn van onder meer staatssecretaris Fred Teeven. De opening zorgde voor veel media-aandacht.
     
  • Het Mensenhandelweb heeft inmiddels 3.000 artikelen en wordt door professionals in binnen- en buitenland goed gevonden en geraadpleegd.
     
  • In de zomer van 2014 verzorgde Fier een tiendaagse training aan projectpartners van Terre des Hommes ter verdieping van hun kennis op het gebied van behandeling van trauma’s. Ook wordt er aan een e-learningprogramma gewerkt.