Terre des Hommes doet mee met Giro555 ebola-campagne

Vandaag start Giro555 een landelijke campagne om geld in te zamelen voor de strijd tegen ebola en tegen de ingrijpende effecten van de epidemie voor de getroffen gemeenschappen. Ook Terre des Hommes is lid van de samenwerkende hulporganisaties (SHO) en ondersteunt de ebolacampagne. “Heel veel kinderen zijn slachtoffer van ebola.” 

 

Humanitarian aid

“Het ebolavirus in West-Afrika veroorzaakt een grote humanitaire ramp en vele duizenden doden,” legt Terre des Hommes directeur Albert Jaap van Santbrink uit. “De epidemie heeft een enorme impact op de getroffen landen. Samenlevingen zijn ontwricht en ook veel kinderen zijn het slachtoffer. Daarom roepen wij dringend op om de actie van Giro555 te steunen.”

Medische noodsituatie wordt humanitaire ramp

Bij de start van de campagne publiceerde Giro555 een rapport over wat de samenwerkende hulporganisaties de ‘ramp achter de ramp’ noemen. Onder titel ‘Ebola raakt Alles’, verhaalt het rapport over alle verschillende aspecten van het dagelijkse leven die getroffen worden door de epidemie. De ondertitel is dan ook ‘van medische noodsituatie naar humanitaire ramp’. Download het rapport 'Ebola raakt alles'.

Ingestort

Bij de lancering sprak expert humanitaire hulp Remco van der Veen namens SHO over de epidemie. “In de vijftien jaar dat ik dit werk doe, heb ik nog nooit gezien dat hele samenlevingen instorten door een ziekte. De sociale cohesie is aan het verdwijnen, de gezondheidszorg stort in.”

Van der Veen deelt niet de mening dat de epidemie op zijn retour is: “Er wordt gesproken dat de epidemie aan het afvlakken is. Wij zien dat bij onze bezigheden in de regio niet, wij blijven een stijging zien.” Bijzonder zorgelijk is dat de ziekte juist zorgverleners treft, die nu juist zo nodig zijn. “Gezondheidswerkers en vrouwen zijn het meest kwetsbaar, door hun werkzaamheden in de verzorging van patiënten.”

Behandelen, preventie, opvang

De samenwerkende hulporganisaties zetten met hun projecten in op drie pijlers: behandelen, preventie en opvang. Voor het isoleren, behandelen en verzorgen van de patiënten zijn artsen, verpleegkundigen en ziekenhuisbedden nodig en medisch materiaal. “De mensen in de witte pakken, zeg maar. Daarvan zijn er nog lang niet voldoende,” aldus Van der Veen.

Ten tweede: voorkomen, preventie, voorlichting. “Zonder voorlichting blijft het dweilen met de kraan open.” Onder preventie valt ook het veranderen van lokale gebruiken, bijvoorbeeld een andere manier van begraven het veilig en eervol begraven. Maar een groot probleem vormen nog de afgelegen, moeilijk bereikbare regio’s, waar de bevolking nog altijd van hulp blijft verstoken.

Ten derde, de opvang van weeskinderen, familieleden van slachtoffers en juist genezen patiënten die vaak niet meer geaccepteerd worden door hun gemeenschappen. Daarnaast is ook voedseldistributie een prioriteit, omdat de voedselvoorziening ernstig verstoord is. Maar minstens zo belangrijk is het opnieuw opzetten van de gezondheidszorg. Doordat die is ingestort, overlijden er onnodig mensen door behandelbare ziektes zoals malaria. Maar er ook gebeurt het dat zwangere vrouwen of baby’s onnodig overlijden door complicaties bij bevallingen, omdat veel mensen niet meer naar ziekenhuizen durven of kunnen.

Waarom nu een actie?

Bij de start van de nationale hulpactie kreeg, René Grotenhuis, voorzitter van Giro555, ook de vraag of deze actie niet wat laat komt. Daar is hij het absoluut niet mee eens. “De hulporganisaties zijn al maandenlang actief om deze epidemie te bestrijden. Maar de omvang is inmiddels zo groot geworden, dat hele samenlevingen in de getroffen landen desintegreren.” Grootscheeps ingrijpen is noodzakelijk: “Op allerlei vlakken. Er is van alles nodig: van medische tot voedselhulp, van psychologische opvang tot alternatieve vormen van onderwijs – bijvoorbeeld via de radio. De Giro555-actie is hard nodig.”

 

 

 

 

Share this:

Related news