In Ethiopië is kindmigratie heel gewoon

In Ethiopië is kindmigratie heel gewoon - kinderen trekken al dan niet gedwongen van het arme platteland naar de steden, in de hoop op een beter leven. Migrerende kinderen zijn extra kwetsbaar voor kinderhandel en andere vormen van kinderuitbuiting, zoals (gedwongen) kinderarbeid en kinderprostitutie. Bovendien staan ze tijdens hun reis aan veel gevaren bloot, waartegen ze nauwelijks worden beschermd.

Kinderhandel en prostitutie

Commerciële seksuele uitbuiting van kinderen komt in de meeste stedelijke gebieden van Ethiopië voor. Jonge meisjes, soms pas 11 jaar oud, worden als gedwongen als kinderprostituee te werken in bordelen, bars, hotels, stopplaatsen voor vrachtwagens en toeristenplaatsen. Ethiopische kinderen van het platteland worden vaak verhandeld als huishoudelijk werker in de stad. Meisjes die eerst als huishoudelijk werkster worden verhandeld komen uiteindelijk vaak in de seksindustrie terecht.

Children on the Move programma

Terre des Hommes werkt met een geïntegreerd Children on the Move programma in het noordwesten van Amhara Region, waar een van de voornaamste migratie routes van Ethiopië loopt. Langs deze hele route hebben we projecten, allemaal met lokale partners die het beste de situatie ter plekke kennen. Op elke plek langs deze route kunnen kinderen onderschept, beschermd en geholpen worden - en herenigd met hun familie, ook als dat elders in Amhara Region is, via doorverwijzing tussen de verschillende projecten/project partners.

Onderwijs en armoedebestrijding

Ons werk concentreert zich niet alleen op migrerende kinderen, maar ook op de belangrijkste streken waar de kinderen vandaan komen. Met toegang tot beter onderwijs en armoedebestrijding zorgen we ervoor dat kinderen minder snel weg trekken.

Lees meer over onze aanpak van kinderuitbuiting wereldwijd 

Share this: