Global Spring

Het Global Spring Asia Fund steunt het programma van Terre des Hommes dat meisjes uit Devadasi families helpt met beroepsonderwijs. 

Global Spring is in 2014 opgericht door Anja Docter en Carine Metselaar. Met het Global Spring Asia Fund willen zij bijdragen aan de talentontwikkelling van kwetsbare jongeren in Azië. Tijdens de vele reizen die zij naar het continent maakten zagen zij daar dat veel kinderen en jongeren niet mee profiteren van de economische groei in de regio en het risico lopen om volledig achterop te raken in de samenleving.

Dit fonds bestrijdt kinderuitbuiting in Azië door projecten te steunen op het gebied van beroepsonderwijs en werkgelegenheid voor kwetsbare jongeren. De komende drie jaar steunt het fonds het Sabala project dat armoede onder Devadasi en Dalith families in India bestrijdt door middel van beroepsopleidingen.

global_spring.jpg

Share this: