Hulporganisaties verheugd over adoptie-advies

In een interview in Trouw reageerde Albert Jaap van Santbrink, directeur van Terre des Hommes, afgelopen zaterdag op het advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) om internationale adoptie een halt toe te roepen.

Hulporganisaties Terre des Hommes en Unicef omarmen het advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat internationale adoptie alleen mag plaatsvinden als er geen enkele mogelijkheid meer is in het eigen land."We sluiten ons volledig aan bij dit pleidooi", zegt directeur van Terre des Hommes Albert Jaap van Santbrink. "Zolang er een vraag is naar kinderen, blijven de weeshuizen vollopen. Als wij stoppen met kinderen vragen, zullen die landen zelf voor hun kinderen zorgen. Want waarom hebben ze in India wel geld voor een raket naar Mars maar kunnen ze niet voor hun kinderen zorgen?" Volgens Van Santbrink is het nu vooral 'doorbijten' om jeugdbescherming in andere landen op een hoger plan te krijgen. Dat is in sommige landen heel complex, geeft hij toe. "Soms is er een heel uitgebreid systeem rond adoptie ontstaan waar veel mensen van afhankelijk zijn: tussenpersonen, personeel in weeshuizen, ambtenaren die op ministeries belast zijn met het stempels zetten. Maar tegelijkertijd hebben bijna alle landen door de ondertekening van het internationale verdrag voor de rechten van het kind toegezegd voor hun eigen kinderen te zorgen."

Waarom heeft India wel geld voor een raket naar Mars maar kunnen ze er niet voor hun kinderen zorgen? 

Albert Jaap van Santbrink, directeur Terre des Hommes

Dat wil volgens Jolijn van Haaren van Unicef Nederland niet zeggen dat alle landen even ver zijn met het ontwikkelen van een eigen vangnet voor kinderen. "We werken niet voor niets in ruim honderd landen." Toch ondervond Van Haaren zelf toen zij in het West-Afrikaanse Benin werkte dat ook een arm land in korte tijd grote stappen kan zetten. "Ik was daar tijdens een grote aidsepidemie, waardoor veel kinderen kwetsbaar werden. Toch slaagde het land erin om met wat hulp kinderen in hun eigen gemeenschap te houden. Ouders en andere familieleden kregen steun, dat werd ook wettelijk vastgelegd, en kinderen werden op school geplaatst. Dan zie je dat het zelfs midden in een aidsepidemie niet nodig is dat kinderen in een weeshuis belanden."

Dit artikel, geschreven door Pieternel Gruppen, stond zaterdag 5 november in Trouw

Lees ook:

Share this: