Terre des Hommes is werkzaam in de regio rondom Erbil in het Koerdische deel van Irak. Daarnaast is Terre des Terre aanwezig in Kirkuk en Suleimania. Het team van TdH in Irak is gespecialiseerd in het werken met kinderen (tussen 0 en 17 jaar) die last hebben van oorlog gerelateerde trauma´s en/of wiens rechten zijn geschonden. Daarom richt TdH zich volledig op het verbeteren van beschermingsmechanismen voor ontheemden in de Koerdische regio.

Achtergrond

De Koerdische Regio in Irak (KR-I) is een semi-autonome regio in het Noorden van Irak. Begin 2014 veroorzaakte een intern conflict een orkaan van geweld in de provincie Anbar en Ninewa, waardoor 180.000 Irakezen op de vlucht sloegen. Toen Mosul, de tweede stad van Irak, werd ingenomen door Islamitische Staat (IS) verergerde de situatie nog meer. Als gevolg hiervan nam het aantal ontheemden in Irak toe tot 1,8 miljoen mensen.

Het aantal ontheemden uit eigen land komt bovenop het grote aantal Syrische vluchtelingen dat naar Irak is gevlucht. Dit zorgt ervoor dat het inwonersaantal van de Koerdische regio in minder dan een jaar tijd met 15% is gegroeid. De enorme groei in populatie heeft als gevolg dat voedsel- en huizenprijzen enorm stijgen, er een tekort is aan elektriciteit en werk en de criminaliteit toeneemt. Tegelijkertijd, is er door de instroom van zowel ontheemden als vluchtelingen een groot tekort aan medewerkers en hulpgoederen.

Op dit moment zijn er nog 7.89 miljoen mensen die hulp nodig hebben in Irak, ongeveer de helft hiervan betreft kinderen. Volgens Unicef zijn het de kinderen die het hardst zijn getroffen door het aanhoudende geweld in Irak. Het aantal grove kinderrechtenschendingen is toegenomen met 75% ten opzichte van juni 2014. Moord, verminking, seksueel geweld, het ronselen van kinderen voor gewapende groeperingen en/of het ontzeggen van toegang tot scholing zijn dingen waar de Iraakse en Syrische vluchtkinderen dagelijks mee worden geconfronteerd. De ontheemden leven vaak in tijdelijke, overvolle tentenkampen of in vervallen, verlaten gebouwen waar geen toegang is tot water en/of douches en toiletten. Dit gebrek aan faciliteiten en het continue verhuizen maken de kinderen nog kwetsbaarder dan dat ze al zijn.

Project Vluchtkind

In het najaar van 2014 startte Terre des Hommes een inzamelingsactie voor noodhulp aan gevluchte kinderen in Noord-Irak. Het project richt zich voornamelijk op het geven van onderdak en psycho-sociale hulp aan ontheemde kinderen en hun ouders.  TdH zet zogenoemde kindvriendelijke ruimtes op (child friendly spaces) waar kinderen in een veilige omgeving kunnen genieten van spel, sport en onderwijsactiviteiten. Ook biedt Terre des Hommes psychosociale en psychologische hulpverlening.

Marlies Rotshuizen werkte als Child Protection medewerker in dit project: ¨Wat ik in mijn werk heb gezien, is dat kinderen veel veerkracht hebben. Ze kunnen hun leven opnieuw opbouwen.  Dus wat we bijvoorbeeld doen, is kinderen bij elkaar brengen, hen laten praten over waar ze bang voor zijn, waar ze wakker van liggen, om hen te helpen bij het verwerken van hun trauma’s. Anders kunnen ze geen goede start maken met het opbouwen van hun leven.”

Kindvluchtelingen in child friendly spaces in Irak

Noodhulp

Met de financiële steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kon Terre des Hommes het project voortzetten en uitbreiden, waardoor meer vluchtelingen geholpen konden worden. Door het aanhoudende conflict wordt de situatie in Irak steeds complexer en de vraag naar bescherming voor kinderen steeds groter. Hoe langer de kinderen in tijdelijke opvanglocaties wonen, des te meer dit hun ontwikkeling beïnvloedt.

Tussen december 2014 en september 2015 zijn er verschillende child friendly spaces gecreeerd. Volgens lokale TdH-medewerkers ziet de gemeenschap deze kindvriendelijke ruimtes niet alleen als een veilige plek voor kinderen, maar ook als een plek waar de hele gemeenschap zich gesteund en begrepen voelt. In dezelfde periode zijn verschillende medewerkers opgeleid om voorlichting te geven over kinderrechten en om psycho-sociale hulp te verlenen. Terre des Hommes streeft ernaar om zoveel mogelijk lokale mensen aan te nemen voor deze activiteiten. Naast al deze activiteiten biedt Terre des Hommes ook onderwijsactiviteiten aan en is er voorlichtingscampagne over hygiene gegeven.

TdH verwacht dat de noodhulp activiteiten in 2016 verlengd zullen worden.

Kindvluchtelingen in child friendly spaces in Irak

 

Programma's

Noodhulp voor kinderen Terre des Hommes Foto: AFP 2016 /  Khalil Mazraawi
Oorlogen of natuurlijke rampen treffen ook kinderen. Deze kinderen hebben te maken met angst, honger, geweld of ziekten en zijn extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Daarom verleent Terre des Hommes...