Opvang van vluchtkinderen in Sicilië

Terre des Hommes en de gemeente Syracuse werken samen bij de opvang van vluchtkinderen die over de Middellandse Zee aankomen in Sicilië. Terre des Hommes verleent al vier jaar psychosociale hulpverlening aan kinderen met het FARO-programma. Alleen al in 2014 zijn er 7800 kinderen aangekomen op het eiland. Meer dan 3500 van hen zonder begeleiding van ouders of familieleden. Deze aantallen zijn sterk gestegen in de loop van 2015.

Achtergrond

De meeste vluchtelingen komen aan nadat ze gered zijn door de Italiaanse kustwacht. Na de zogeheten Lampedusa-tragedie in oktober 2013 startte Italië de operatie Mare Nostrum. Drie keer per week komen Italiaanse marineschepen naar de haven van Syracuse in Sicilië om de vluchtelingen aan land te brengen die opgepikt zijn op zee. Per keer komen er gemiddeld achthonderd vluchtelingen aan land. IN 2014 nam de Europese Unie deze surveillance over, maar met een veel kleinere inzet. Terwijl het aantal bootvluchtelingen juist toenam. Met als gevolg de drama's van de honderden verdronken vluchtelingen (formeel 1800 tot nu toe).

Het FARO project

Terre des Hommes Nederland is verantwoordelijk voor een deel van de financiering van het FARO-project, dat door alle zusterorganisaties samen wordt betaald, via de Internationale Terre des Hommes Federatie. Terre des Hommes werkt dagelijks in de haven van Augusta en twee doorgangscentra voor niet-begeleide kinderen. Dus kinderen die zonder ouders of naaste familieleden aankomen. Daarnaast werkt Terre des Hommes ook met gezinnen met minderjarige kinderen. Het Faro-programma is bedoeld om de taken van de lokale en nationale autoriteiten aan te vullen met adequate dienstverlening en psychosociale ondersteuning voor vluchtkinderen. Op basis van dit veldwerk brengt Terre des Hommes het fenomeen van de vluchtkinderen en hun recht op bescherming voor het voetlicht.

Psychosciale hulp

Terre des Hommes biedt psychosociale en pschologische hulp aan kinderen en hun moeders in het Centre for First Reception for Unaccompanied Minors Papa Francesco Priolo Gargallo in Syracuse. De activiteiten worden uitgebreid naar Lampedusa als het Centre for First Aid and Home (CPSA) daar heropend, waarschijnlijk eind 2014. 

Resultaten

Sinds januari 2014 zijn 5.293 kinderen gearriveerd in Syracusa, Sicilië waarvan 3.038 kinderen zonder begeleiding. Dit is een vijfde van alle migranten die aankomen in heel Italië. Een vluchtelingenstroom van deze grootte is een grote belasting voor de lokale gemeenschap. Om de opvang van de vluchtelingen in goede banen te leiden is een specialistische aanpak nodig. De afwezigheid van adequate assistentie en wettelijke bescherming maakt kinderen zonder begeleiding extreem kwetsbaar voor mensenhandelaren en georganiseerde misdaad. Om dit te voorkomen richt terre des Hommes zich op het beschermen van de kindvluchtelingen. In maart 2014 lanceerde Terre des Hommes de vierde fase van het project Faro. In deze fase werd de psycho-sociale en psychologische hulp aan de kinderen uitgebreid en hebben we een gids met richtlijnen voor sociaal-werkers die zich bezighouden met de bescherming van deze kinderen gemaakt. 

Share this: