Het dorpje Palai in Laos is afhankelijk van regen: zonder regen is er geen eten. Door aanhoudende droogte de laatste jaren zijn er voedseltekorten ontstaan en worden families gedwongen voedsel te kopen. Maar daar hebben zij nauwelijks geld voor. Voor de 14-jarige Ravjong, één van de oudste kinderen uit een groot gezin, betekende dit dat zij van jongs af aan moest werken op de rubber- en koffieplantages in de buurt. Zo verdiende ze geld om rijst te kopen voor haar familie. Tegenwoordig is Ravjong geen kindarbeider meer, maar een succesvolle jongerenvertegenwoordiger die een einde maakt aan kinderarbeid in haar dorp.

Terre des Hommes strijdt tegen kinderarbeid

Droogte en armoede

De familie van Ravjong bezit een halve hectare grond om koffie op te verbouwen, maar door droogte is het land onvruchtbaar geworden. Het gezin is te arm om hier wat aan te doen. Er is geen geld om te investeren in betere irrigatie of kunstmest. Hierdoor hebben zij geen inkomsten meer. “Ik moest gaan werken op koffie- en rubberplantages van andere mensen. Ik werd ook wel eens ingehuurd om onkruid te wieden of rijst te oogsten. Ik moest wel, want ik had geld nodig om rijst te kopen voor mijn familie”, vertelt het 14-jarige meisje.

Massale schooluitval in het dorp

Ravjong was niet de enige leerling in haar dorp die stopte met school om met haar ouders te gaan werken op de plantages en in de rijstvelden. Het dorpshoofd, de schooldirecteur en maatschappelijke organisaties uit de omgeving begonnen zich dan ook zorgen te maken over het grote aantal jonge schoolverlaters.

Ik ben er erg trots op dat ik een echte lp heb mogen inzingen en dat de plaat als onderdeel van een voorlichtingscampagne wordt uitgebracht om kinderen en hun familie voor te lichten over kinderrechten en de gevaren van kinderarbeid.

Ravjong, 14 jaar, uit Laos

Vulnerable Youth Development Association

Eén van de organisaties die in de regio werkzaam was, is Terre des Hommes' partner Vulnerable Youth Development Association (VYDA). Zij hoorden van de situatie van Rajvong en kwamen in actie. Ravjong werd opgenomen in een programma om kinderarbeid te voorkomen. Ze kreeg voorlichting over kinderrechten en de gevaren van kinderarbeid. Ook kreeg het meisje allerlei trainingen; ze leerde over techniek, zang en dans en het hosten van evenementen. Maar het belangrijkste was dat VYDA haar hielp om weer naar school te gaan.

Voorvechter van kinderrechten

Nadat Ravjong een deel van het programma van VYDA had doorlopen werd zij uitgekozen als jongerenvertegenwoordiger in haar dorp. Ravjong kreeg de leiding over een team van leeftijdsgenoten dat op tien scholen in de omgeving voorlichtingsevenementen organiseerden. Ze vertelden daar over de gevaren van het werken op de koffie- en rubberplantages in de omgeving. Ravjong: “Er waren duizenden studenten op de voorlichtingsbijeenkomsten die we organiseerden. Het was ook voor het eerst dat er zulke grote evenementen in ons dorp werden georganiseerd.”

Meer kinderen gaan nu naar school

Het programma heeft succes.”Het heeft ertoe geleid dat kinderen vaker naar school gaan en dat de dorpsbewoners anders aan zijn gaan kijken tegen kinderarbeid. De kinderen hebben nu de moed om hun mening over kinderarbeid te uiten tegen hun ouders, docenten en andere doprsbewoners. Ik hoop dat het project wordt uitgebreid naar andere dorpen in de omgeving”, zegt het schoolhoofd van één van de scholen uit het dorp. Ook het dorpshoofd is enthousiast: “Ik ben erg blij dat de kinderen in ons dorp nu zelf opkomen tegen kinderarbeid.”

Wilt u meehelpen om kinderarbeid in Azië te stoppen en kinderen zoals Ravjong een toekomst te geven? Word donateur >>

Share this: