Kinderarbeid en seksuele uitbuiting 

De grote armoede bij een groot deel van de bevolking in Kenia, zorgt ervoor dat veel kinderen nog altijd risico lopen om te worden uitgebuit. Van elke vijf Keniaanse kinderen leeft er eentje onder de armoedegrens. Bijna 2 miljoen kinderen werken als kinderarbeider (10 procent van alle Keniaanse kinderen). Daarnaast neemt de seksuele uitbuiting van kinderen toe, niet alleen door armoede, maar ook door toerisme, industrialisatie en het groeiende aantal straatkinderen in de steden.

Trek van platteland naar de stad is een voedingsbodem voor kinderhandel

Hoofdstad Nairobi is een van de snelst groeiende steden in Afrika. De trek van het platteland naar de stad is een voedingsbodem voor kinderhandel. Kinderen komen naar de hoofdstad onder het mom van betere onderwijsmogelijkheden, maar eindigen onzichtbaar als huisslaafje in de sloppenwijken, of in andere vormen van kinderarbeid. In onze strijd tegen kinderuitbuiting, richt Terre des Hommes zich in Kenia op kinderarbeid, kinderhandel, seksuele uitbuiting van kinderen en kindermisbruik en seksueel geweld.

Onderwijs

Een van onze speerpunten is ervoor te zorgen dat meer kinderen naar school gaan, en dat het onderwijs van goede kwaliteit is. Samen met inkomensverbetering van de huishoudens waar de meest kwetsbare kinderen vandaan komen, zijn dit belangrijke wapens om kinderuitbuiting uit te roeien. Onderwijs en een acceptabele levensstandaard zorgen er voor dat er minder kinderen in de meest schrijnende vormen van kinderuitbuiting terecht komen.

Lees meer over onze aanpak van kinderuitbuiting wereldwijd