Psychosociale zorg en onderwijs voor gevluchte kinderen uit Syrie

De burgeroorlog in Syrië heeft de afgelopen jaren miljoenen mensen op de vlucht gejaagd. De opmars van IS in Syrië en Irak heeft dit aantal zelfs nog doen groeien. Ze komen terecht in het relatief veilige Noord-Irak en buurlanden als Libanon, Jordanië en Turkije. Met name Libanon en Jordanië worden overstroomd door de vluchtelingen. Voorzieningen zoals onderdak, onderwijs en de gezondheidszorg zijn hier totaal niet op berekend. Terre des Hommes zet zich in Noord-Irak, Jordanië en Libanon samen met lokale partners in voor de slachtoffers van het conflict. Daarnaast verleent Terre des Hommes ook noodhulp in Syrië zelf.

Achtergrond

Het conflict treft in het bijzonder kinderen: meer dan vijftig procent van de vluchtelingen zijn kinderen. Zoals altijd richt Terre des Hommes haar noodhulp in de eerste plaats op het welzijn van deze vluchtkinderen. Kinderen zijn altijd een kwetsbare groep en in noodsituaties geldt dit des temeer. Ze lopen extra risico slachtoffer te worden van kinderarbeid en uitbuiting, of om geronseld te worden als soldaat. Meisjes lopen het risico om op te jonge leeftijd uitgehuwelijkt te worden. Heel veel kinderen zijn getraumatiseerd door wat ze hebben meegemaakt. Bovendien dreigt een hele generatie kinderen school mis te lopen, omdat er voor lang niet alle kinderen onderwijs is in de landen waar zij met hun familie zijn terechtgekomen. 

Doelen

Terre des Hommes heeft sinds 2012 noodhulpprojecten opgezet om Syrische vluchtelingen in Libanon te ondersteunen. Het gaat hierbij om materiële hulp (voedselhulp, matrassen, winterkleding, kookspullen), maar vooral ook om psychosociale hulp, child friendly spaces en onderwijsprojecten voor minderjarigen. Terre des Hommes is werkzaam in de hoofdstad Beiroet, in de steden Tripoli en Tyre, in de Bekaa vallei en in de Mount Lebanon regio. Daarnaast werkt Terre des Hommes in de Palestijnse vluchtelingenkampen Rashidiyeh, Ain El Helweh and Naher Al Bared, waar ook veel Syrische vluchtelingen terechtkomen.

Formeel en informeel onderwijs

Tot voor kort verzorgde Terre des Hommes ook formeel onderwijs aan vluchtkinderen. Het afgelopen jaar heeft de Libanese overheid zo goed en zo kwaad als het gaat het formele onderwijs voor vluchtelingen op zich genomen, met financiële steun van internationale donoren. Sindsdien concentreert Terre des Hommes zich op het organiseren van informeel onderwijs: buitenschoolse activiteiten die de kinderen ondersteunen in hun leerproces.

Psychosociale hulp en child friendly spaces 

Een belangrijk onderdeel van het werk van Terre des Hommes is psychosociale hulp. Terre des Hommes helpt families bij het registratieproces. Waar nodig kunnen families doorverwezen worden naar de juiste sociale instanties. Wanneer blijkt dat kinderen, of leden van hun familie psychologische hulp nodig hebben, wordt daar een oplossing voor gezicht. Child friendly spaces vervullen een belangrijke rol. Kinderen kunnen er in een veilige omgeving spelen onder sociaal-pedagogische begeleiding. De activiteiten gaan van zorgeloze spelactiviteiten tot meer therapeutische activiteiten, zoals tekenen en theater. 

Share this: