Achtergrond

Myanmar is een land met 56 miljoen inwoners. 26% van de bevolking is onder de 15 jaar. Het is een land met veel verschillende etnische groeperingen met honderden verschillende gesproken talen en dialecten. 70% van de bevolking woont op het platteland waar armoede veel voorkomt. Met name de afgelegen grensstreken, vooral bevolkt door etnische minderheden, en voormalige conflictgebieden zijn bijzonder arm. 

Kinderarbeid in Myanmar

Het is al lange tijd gebruikelijk dat kinderen in theewinkels werken en ook kindsoldaten bestaan al lang in Myanmar. De meeste mensen zien echter geen probleem in het feit dat kinderen werken. Als gevolg van de armoede wordt het als een verdienste gezien als kinderen hun ouders helpen. Het belang van onderwijs wordt vaak niet gezien. Ouders, maar ook vaak de kinderen zelf, kiezen ervoor leerlingen van school te halen om inkomen voor het gezin te genereren. Het kinderarbeid programma van Terre des Hommes richt zich met name op theewinkels en de landbouw. We werken in de stad Taunggyi in de staat Shan en de stad Pyay in het westen van de regio Bago. Wij geven voorlichting en training over de gevaren van kinderarbeid aan lokale overheden en gemeenschappen en lobbyen voor beter beleid en regelgeving. Daarnaast bieden we vakopleidingen, gezondheidszorg, onderwijsondersteuning en rechtsbijstand aan kinderen die al werken of kwetsbaar zijn voor kinderarbeid. 

Seksuele uitbuiting van kinderen in Myanmar

Het toerisme in Myanmar groeit snel sinds het militaire regime de grezen van het land in 2012 openenden. Als gevolg van zijn snelle economische groei, is er ook steeds betere toegang tot internet. De overheid maakt zich zorgen over kindersekstoerisme en heeft een Algemeen Toerismeplan opgezet dat in 2020 in werking moet zijn. De uitvoering ervan zal echter tijd kosten. Zowel de verplichtingen als de rollen en verantwoordelijkheden van alle stakeholders (overheid, particuliere sector en burgergemeenschap) in het voorkomen van de seksuele uitbuiting van kinderen, zijn nog niet duidelijk in kaart gebracht omdat deze problematiek helemaal nieuw is voor het land. Om te zorgen dat het Algemeen Toerismeplan effectief wordt geïmplementeerd creëert Terre des Hommes bewustzijn over de gevaren van kindersekstoersime bij alle stakeholders en pleit voor goede wet- en regelgeving om seksuele uitbuiting van kinderen te voorkomen. 

Kinderhandel en migratie in Myanmar

Veel mensen uit Myanmar emigreren om ecomische redenen naar buurlanden zoals Thailand en China. De etnische verschillen tussen de regerende bevolking en de minderheden is voor sommigen ook een reden om het land te verlaten. Migrantkinderen zijn kwetsbaar voor mensenhandel. Zij komen in handen van criminelen die hen verkopen als bruid voor Chinese mannen of als prostituee in de Chinese of Thaise seksindustrie. Ook worden kinderen in Thailand als bedelaar voor criminele bendes aan het werk gezet. Terre des Hommes werkt in Myanmar in de districten Yangon, Mandalay en Pegu en de staten Mon, Kachin, Shan en Rakhine om veilige migratie te promoten en kinderhandel te stoppen. Via theatergroepen creëren we bewustzijn bij kinderen en hun ouders en we lobbyen op lokaal en nationaal niveau voor maatregelen tegen kinderhandel en onveilige migratie.

Share this: