10.000 ‘verdwenen’ vluchtkinderen: betere bescherming nú nodig

Europol berichtte onlangs dat de afgelopen twee jaar minstens 10.000 vluchtkinderen na aankomst in Europa zijn verdwenen. Naar schatting de helft van deze kinderen verdween in Italië van de radar. Terre des Hommes pleit al jaren voor een betere bescherming van vluchtkinderen wereldwijd en maakt zich grote zorgen om het lot van deze jongens en meisjes.

Noodhulp / Vluchtelingen

‘De cijfers van Europol tonen pijnlijk aan dat de bescherming van vluchtkinderen nog steeds niet goed geregeld is. Er is een groot gebrek aan capaciteit, middelen en kennis in bijvoorbeeld Italië om deze kinderen - soms nog geen twaalf jaar oud - de hulp te bieden die ze niet alleen hard nodig hebben, maar waar ze ook récht op hebben. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag is de Staat - iedere Staat - verantwoordelijk voor speciale bescherming die aan kinderen op de vlucht moet geboden worden. De huidige situatie kan en mag niet langer voortduren', aldus Paul Wolters, noodhulpcoördinator bij Terre des Hommes.

‘Juist vluchtkinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Dit wordt bevestigd door het Europol-rapport, dat aangeeft dat een deel van hen in handen valt van de georganiseerde misdaad en grote kans loopt uitgebuit te worden in kinderarbeid of prostitutie.’

Gebrekkige zorg

Dat in met name Italië duizenden kinderen verdwijnen, is geen toeval. Tot voor kort vormde de oversteek over de Middellandse Zee naar Italië de belangrijkste vluchtroute naar Europa uit bijvoorbeeld Syrië en Eritrea. Door de trage asielprocedure en de gebrekkige zorg in de noodopvang trekken veel kinderen al snel weer verder, vaak zonder enig spoor achter te laten. Deze kinderen zijn extra kwetsbaar om te worden uitgebuit.

Meisjes

Het is bijzonder zorgelijk dat juist meisjes relatief het vaakst verdwijnen. Toen de Italiaanse overheid hier nog cijfers over publiceerde, bleek daar uit dat ongeveer 50% van de meisjes 'verdwijnt'. Van de jongens is dat 20% tot 30%. Al zijn dat er in absolute cijfers wel weer meer, omdat er meer jongens in Italië aankomen. In plaats van het probleem aan te pakken, is de Italiaanse overheid inmiddels gestopt met het publiceren van deze cijfers.

Verdwijning

In 2008 publiceerde Terre des Hommes Lausanne al een onderzoek naar de verdwijning van duizenden vluchtkinderen in Zwitserland, Frankrijk, Spanje en België. Slechts zelden werd een zoekactie gestart om het betreffende kind op te sporen en alsnog adequate bescherming te bieden. Dit illustreert de ongelijke positie van deze kinderen, want hoewel bijvoorbeeld AMBER Alert Europe beschikbaar is wordt deze in de praktijk voor vluchtkinderen niet ingezet.  

Psychologische (nood)hulp

Op Sicilië verleent Terre des Hommes sinds 2012 psychologische en psycho-sociale hulp aan kinderen die zonder ouders of familieleden naar Europa zijn gevlucht. In 2015 kwamen er 12.360 minderjarigen zonder begeleiding (unaccompanied minors and separated children) aan op de Italiaanse kusten, met name Sicilië. Het werk van Terre des Hommes vormt een noodzakelijke aanvulling op de hulpverlening van de lokale en nationale autoriteiten die verre van toereikend is.

In 2015 heeft Terre des Hommes dit werk uitgebreid naar de provincie Ragusa, de buurprovincie van Syracuse. De teams zijn op uitnodiging van de autoriteiten ook aanwezig in de havens van Pozzallo en Augusta wanneer de marineschepen van de Frontex partouilles de op zee geredde vluchtelingen aan land brengen. Daar verlenen zij eerste psychologische noodhulp en ondersteuning.

Lees meer over de internationale campagne Destination Unknown

 

Share this:

Gerelateerd nieuws