27 huisslaafjes gered en opgevangen in Tanzania

In Tanzania zijn in de eerste helft van dit jaar 27 meisjes ontdekt die als huisslaafje in het huishouden van andere gezinnen werkten. De meisjes zijn uit de gezinnen weggehaald. Partnerorganisatie Kiwohede heeft een shelter geopend als eerste noodopvang voor de meisjes.

Kinderarbeid

In de shelter krijgen de meisjes hulp van maatschappelijk werkers die ze voorbereiden op terugkeer naar hun familie. De shelter ligt in Mwanza, de tweede stad van Tanzania. De 27 meisjes komen allemaal van het platteland rondom de stad waar grote armoede heerst. De kinderen komen dus, al dan niet onder valse voorwendselen, naar Mwanza om te werken. 

Meer dan 16 uur per dag werken 

Meer dan 16 uur werken is heel gewoon voor de jonge meisjes die als huisslaafje werken in Tanzania. Ze krijgen er amper of niets voor betaald en worden bovendien vaak ook nog eens seksueel misbruikt. Contact met hun familie hebben ze nauwelijks en ze gaan niet (meer) naar school. Armoede is een grote veroorzaker van kinderarbeid. Ook het feit dat kinderen voortijdig van school gaan, traditionele gewoonten en normen en een grote vraag naar goedkope arbeidskrachten werken kinderarbeid in de hand.

Ik deed het hele huishouden, elke dag van 5 uur ‘s ochtends tot 11 uur ‘s avonds. Als ik ook maar het kleinste foutje maakte, werd ik geslagen. Nu woon ik weer thuis en ga voor het eerst sinds drie jaar naar school.

Prisca, 13 jaar, uit Tanzania 

De strijd tegen kinderarbeid in Oost-Afrika

Ons programma tegen kinderarbeid in Oost-Afrika richt zich op deze ergste vormen van kinderarbeid. We helpen kinderarbeiders te stoppen met hun werk door ze een opleiding te laten volgen. Samen met de ouders/verzorgers creëren we alternatieve inkomstenbronnen voor het gezin, zodat de kinderen niet meer hoeven te werken. Ook leren we medewerkers van politie, justitie en andere overheidsinstanties wat kinderarbeid precies inhoudt en wat ze ertegen kunnen doen.

Gerelateerd nieuws