2e Kamer Filippijnen: kinderen strafbaar vanaf 12 jaar

De Filippijnse Tweede Kamer heeft deze week de minimumleeftijd waarop kinderen strafbaar zijn, verlaagd van 15 naar 12 jaar. Als het wetsvoorstel ook door de Eerste kamer wordt goedgekeurd, zullen kinderen vanaf 12 jaar volgens het volwassenenstrafrecht behandeld worden.  

De wetswijziging hangt al een tijd in de lucht. Sinds het aantreden van de Filipijnse president Duterte, in juni 2016, wordt met name drugscriminaliteit hard en op een omstreden manier aangepakt. De president is van mening dat een verlaging van de leeftijd voor strafbaarstelling, ouders ertoe zal bewegen hun kinderen minder in te zetten voor criminaliteit.

Wetswijziging brengt kinderen grote schade toe

Terre des Hommes is net als veel andere organisaties fel tegen dit wetsvoorstel. Het zal grote schade aan kinderen toebrengen als die samen met volwassen criminelen in gevangenissen terecht komen. Het gaat ook in tegen het VN Kinderrechtenverdrag, dat pleit voor een aparte juridische behandeling van kinderen.

In Nederland vallen kinderen tussen de 12 en 18 jaar onder het jeugdstrafrecht. Bij ernstige delicten kan de rechter besluiten om jongeren vanaf 16 jaar volgens het reguliere strafrecht te behandelen.

Share this:

Gerelateerd nieuws