30% van de slachtoffers van mensenhandel zijn kinderen

Mensenhandel is een ernstig misdrijf en een ernstige schending van de mensenrechten. Elk jaar vallen duizenden mannen, vrouwen en kinderen in de handen van mensenhandelaren, in eigen land en in het buitenland. Vandaag op National Human Trafficking Awareness day, vragen we aandacht voor de problematiek en gevolgen van mensenhandel. 

Bijna elk land ter wereld heeft te maken met mensenhandel, of het nu gaat om het land van herkomst, het land van doorvoer of het land van bestemming van de slachtoffers.  

Mensenhandel kan verschillende vormen aannemen, aangezien uitbuiting in zoveel verschillende sectoren en op zoveel verschillende manieren kan voorkomen. Terwijl seksuele uitbuiting en dwangarbeid het meest bekend zijn, zijn er nog vele andere vormen zoals handel voor gedwongen huwelijken, illegale adoptie, gedwongen criminaliteit, orgaanverwijdering, enz. De situatie in gewapende conflicten vergroot ook de kwetsbaarheid voor mensenhandel, met inbegrip van kinderen die worden gerekruteerd om deel uit te maken van de gewapende strijd.  

Terre de Hommes Nederland is van mening dat alle kinderen die 'onderweg' zijn - hetzij verhandeld, achtergelaten of gedwongen worden te vluchten - de bescherming moeten krijgen waar ze recht op hebben. We hanteren een inclusieve aanpak, waarbij we ons richten op het ondersteunen van alle kinderen in beweging en het bestrijden van alle vormen van grensoverschrijdende of binnenlandse kinderhandel. Terre de Hommes Nederland wil ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met de rechten van kinderen in beweging, om te voorkomen dat kinderen het slachtoffer worden van mensenhandel en om adequate steun te bieden aan de slachtoffers. Wij streven naar gerechtigheid tegen de daders en roepen de verantwoordelijkheid van de autoriteiten op om de wettelijke kaders te versterken om de bescherming van "Children on the Move" te waarborgen. Het werken met lokale partners en het toepassen van een participatieve aanpak is voor ons een eerste vereiste om dit te doen. 

> Lees hier meer over onze aanpak tegen kinderhandel in een van onze voorbeeld programama's. 

Share this:

Gerelateerd nieuws