382 slachtoffers van seksuele uitbuiting geholpen in de Filippijnen

Terre des Hommes heeft in zes jaar tijd op Cebu, een provincie van de Filippijnen, 382 slachtoffers van seksuele uitbuiting intensieve en uitgebreide hulp geboden. De lokale partnerorganisatie Bidlisiw zorgt er ook voor dat kinderen aan de bel durven trekken als zij zelf of andere kinderen te maken krijgen met seksuele uitbuiting. In totaal wist Bidlisiw in zes jaar 2.620 kinderen te bereiken.

Terre des Hommes pakt seksuele uitbuiting aan

Bidlisiw biedt seksueel uitgebuite kinderen in Cebu een eerlijke kans om een nieuw, fatsoenlijk leven op te kunnen bouwen. Het werk van Bidlisiw varieert van sociaal psychologische behandelingen, medische hulpverlening voor diegene die geïnfecteerd zijn met SOA’s, beroepsonderwijs, juridische hulp en reïntegratie in de samenleving. De diensten zijn op elk kind precies afgestemd, zodat het krijgt wat het nodig heeft.

Begrip en steun

Rehabilitatie duurt lang, vaak langer dan twee jaar. Kinderen kunnen dit ook niet alleen: zij hebben begrip en steun van hun familie en gemeenschap nodig. Zij hebben ambtenaren nodig die hen niet zien als crimineel, maar hen beschermen. Zij hebben beroepsonderwijs nodig en werkgevers die hen fatsoenlijke banen aanbieden.

Trainen van de gemeenschap

Daarom traint Terre des Hommes lokale leiders om in de gemeenschap groepen op te richten die een oogje in het zeil houden en maatregelen nemen als kinderen in de prostitutie of voor de webcam dreigen te belanden.  Daarnaast geeft Terre des Hommes uitleg aan de familie en gemeenschap over seksuele uitbuiting van kinderen. Zo leren zij signalen herkennen en kinderen naar de juiste lokale hulporganisaties en de politie in de buurt te verwijzen. Ouders worden ook geïnformeerd over de gevaren waar hun kinderen blootgesteld aan kunnen worden. Tenslotte traint Terre des Hommes politie en leraren.

Samenwerken tegen seksuele kinderuitbuiting

In de Filippijnen werkt Terre des Hommes in twee strategische partnerschappen: Down to Zero en Girls Advocacy Alliance. In de alliantie ‘Down to Zero’ werken Terre des Hommes (lead), Plan Nederland, Defence for Children - ECPAT, Free a Girl en ICCO Cooperation samen om commerciële seksuele uitbuiting in elf landen in Azië en Latijns Amerika uit te bannen in 2020.  De Girls Advocacy Alliance (GAA) is een vijfjarig (2016-2020) gezamenlijk programma van Plan Nederland, Terre des Hommes Nederland en Defence for Children - ECPAT Nederland. Het programma wordt uitgevoerd onder leiding van Plan Nederland. Beide programma’s worden uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nu de rest nog...

Kinderen die kwetsbaar zijn voor uitbuiting, hebben bescherming en hulp nodig. Samen met onze partners en donateurs pakken we kinderuitbuiting aan en voorkomen we dat kinderen worden uitbuit. Deze 382 kinderen op Cebu hebben we geholpen. Nu de rest nog. Helpt u ook mee?

Lees meer over de aanpak van seksuele uitbuiting van kinderen in Azië >>

 

Share this:

Gerelateerd nieuws