588 ex-kindarbeiders weer naar school

In de tweede helft van 2016 heeft Terre des Hommes 588 ex-kindarbeiders in Oost-Afrika geholpen om (weer) naar school te gaan. Dit is één van de resultaten van het werk van Terre des Hommes tegen kinderarbeid in deze regio.

Terre des Hommes strijdt tegen kinderarbeid

1 op de 4 kinderen is kindarbeider

Voor miljoenen kinderen in Oost-Afrika is werken een dagelijkse realiteit. Eén op de vier kinderen tussen de 5 en 14 jaar is kinderarbeider in de landbouw, industrie of dienstverlenende sector. Dat betekent dat hun schoolopleiding op zijn minst ernstig wordt belemmerd; maar vaak gaan deze kinderarbeiders helemaal niet naar school.

Kinderen als huisslaaf  of mijnwerker

In Oeganda en Tanzania zet Terre des Hommes zich met name in voor duizenden kinderen die gedwongen zijn te werken in de kleinschalige mijnbouw en als huisslaaf bij mensen thuis. Hun werk is fysiek te zwaar voor hun leeftijd en vaak levensgevaarlijk. Ook worden ze veelvuldig mishandeld, seksueel uitgebuit en onderbetaald, áls ze al betaald krijgen.

Programma tegen kinderarbeid

Het programma tegen kinderarbeid in Oost-Afrika richt zich op deze ergste vormen van kinderarbeid. We helpen kinderen die uitgebuit worden te stoppen met hun werk door ze een opleiding te laten volgen. Samen met de ouders of verzorgers creëren we alternatieve inkomstenbronnen voor het gezin, zodat de kinderen niet meer hoeven te werken. Ook leren we medewerkers van politie, justitie en andere overheidsinstanties wat kinderarbeid precies inhoudt en wat ze ertegen kunnen doen.

Bekijk meer resultaten van ons werk tegen kinderarbeid >>

Nu de rest nog

Kinderen die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting, hebben bescherming nodig. Samen met partnerorganisaties en onze donateurs zorgen we voor opvang, zorg en scholing. Deze kinderen in Indonesië krijgen hulp. Nu de rest nog. 

Strijd mee tegen kinderuitbuiting

 

Share this:

Gerelateerd nieuws