Aandacht voor kinderen bij Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Zeven kinderrechtenorganisaties, waaronder Terre des Hommes, hebben het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Centraal Bureau voor de Statistiek gevraagd specifiek naar de situaties van kinderen te kijken bij het vaststellen van de indicatoren voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030, de opvolgers van de Milleniumdoelen. Beide organisaties zijn op dit moment bezig de indicatoren vast te stellen, aan de hand waarvan ze de voortgang kunnen meten.

 

Leeftijdscategoriën

De eerste aanbeveling van de kinderrrechtenorganisaties is om leeftijdscategorieën aan te brengen binnen de indicatoren om zo specifiek te zien welke impact de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030 hebben op kinderen wereldwijd.

Kwalitatieve indicatoren

Daarnaast vragen kinderrechtenorganisaties  kwalitatieve indicatoren toe te voegen, zodat overheden de beleving van het kind kunnen meewegen. Zo meten deze kwalitatieve indicatoren bijvoorbeeld niet alleen hoeveel kinderen naar school gaan, maar ook of ze hun omgeving als veilig ervaren, of ze hun behoeften bij hun ouders of verzorgers aangeven en of ze misbruik en uitbuiting melden. Aan de andere kant richten andere kwalitatieve indicatoren zich juist op overheden: zorgen zij ervoor dat kinderen toegang hebben tot kindvriendelijke diensten die tegemoetkomen aan hun behoeften? Zorgen wethandhavers zoals politie en Openbaar Ministerie voor de vervolging van daders van kinderuitbuiting?

Stroomlijnen met indicatoren

Terre des Hommes levert een significante bijdrage aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Zij spitst haar kinderrechtenprogramma’s toe op drie mondiale ontwikkelingsdoelen;

 • Doel 5: het bereiken van gender gelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes
 • Doel 8: het bevorderen van continue, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 • Doel 16: het bevorderen van vreedzame en inclusieve gemeenschappen voor duurzame ontwikkeling en verantwoordelijke, het verschaffen van toegang tot rechtvaardigheid voor iedereen en het bouwen van inclusieve instituties op alle niveaus

De indicatoren die onder die drie ontwikkelingsdoelen komen te hangen zullen van wezenlijk belang zijn voor Terre des Hommes, namelijk:

 • Doel 5.2: het elimineren van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de publieke ruimte en in het privé leven, inclusief handel en seksuele of andere soorten van uitbuiting
 • Doel 8.7: het direct nemen van effectieve maatregelen om:
  • dwangarbeid uit te roeien
  • moderne slavernij en mensenhandel te beëindigen,
  • het verbod en de eliminatie te verzekeren van de ergste vormen van kinderarbeid, inclusief het rekruteren van kindsoldaten
  • kinderarbeid in 2030 in al zijn vormen te beëindigen
 • Doel 16.2: het beëindigen van misbruik, uitbuiting, handel en alle vormen van geweld tegen en het martelen van kinderen.

Door hier gericht aan te werken, werkt Terre des Hommes niet alleen toe naar een gezonde ontwikkeling van de wereld richting 2030, maar ook de eigen missie om kinderuitbuiting wereldwijd volledig te stoppen.

Bij dit initiatief zijn ook de kinderrechtenorganisaties Save the Children, de Nationale Jeugdraad, Unicef, Defense for Children, SOS Kinderdorpen, Plan en War Child betrokken.

 

Share this:

Gerelateerd nieuws