Bedrijven en stichtingen voorkomen 64 kindhuwelijken in Ethiopië

In de regio Noord-Gondor in Ethiopië zijn 64 kindhuwelijken voorkomen. Dit is één van de resultaten van het Terre des Hommes programma tegen kinderuitbuiting in het noordwesten van het land in 2015. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dolmans Facilitaire Diensten en Stichting Dioraphte

 

Kindermisbruik / Kindhuwelijken

Binnen dit programma biedt Terre des Hommes onderwijs aan kwetsbare migrantkinderen om uitbuiting te voorkomen. Daarnaast geven we voorlichting en trainingen aan ouders en kinderen over de gevaren van migratie, het belang van onderwijs en het voorkomen van geweld tegen kinderen. Het programma krijgt onder andere financiële steun van Dolmans Facilitaire Diensten en Stichting Dioraphte.

Indrukwekkende resultaten

Terre des Hommes zorgde voor een gestructureerde aanpak van kinderuitbuiting in 34 gemeenschappen. Daarmee werden onder andere 64 kindhuwelijken voorkomen. Maar liefst 1.414 kinderen keerden weer terug naar de schoolbanken, 16.385 mensen bezochten voorlichtingsbijeenkomsten van Terre des Hommes en naar schatting 50.000 mensen werden via radiocampagnes, billboards en handouts bereikt. Ook werden 149 ouders getraind over opvoeding. Tot slot werden 880 migrantkinderen opgevangen in 3 nieuwe opvanghuizen die voor hen werden gebouwd.  

Migrantkinderen in Ethiopië kwetsbaar

In Ethiopië is kindmigratie heel gewoon, kinderen trekken al dan niet gedwongen van het arme platteland naar de steden, op zoek naar een beter leven. Migrerende kinderen zijn extra kwetsbaar voor kinderhandel en andere vormen van kinderuitbuiting, zoals (gedwongen) kinderarbeid en kinderprostitutie. Bovendien staan ze tijdens hun reis aan veel gevaren bloot, waartegen ze nauwelijks worden beschermd.

Share this:

Gerelateerd nieuws