Betrokkenen bijeen om kinderarbeid in de mica-industrie in India te stoppen

Het beeld spreekt voor zich. Met een zware pikhouweel hakt een jong meisje kleine scherven mica uit een rotswand. Haar armen zijn nog maar klein maar al zo sterk dat ze de pikhouweel net aan houden.

Terre des Hommes strijdt tegen kinderarbeid

Tijdens het Mica Stakeholder Event waar gisteren uitdagingen en oplossingen besproken werden om kinderarbeid in de Indiase mica-industrie te bestrijden, was er niet één persoon in de kamer, die niet door dit beeld werd geraakt. Vertegenwoordigers van bedrijven, NGO's, overheid, en multi stakeholder initiatieven die zich concentreren op maatschappelijk verantwoord ondernemen, kwamen bij elkaar om te bespreken hoe dit probleem kan worden uitgeroeid. Centraal in de discussie waren de bevindingen van het recente onderzoek van Terre des Hommes (TDH) over de wereldwijde mica markt.

Kinderen in mica mijnen

Het was de tweede keer dat TDH erin slaagde de belangrijkste betrokkenen samen te brengen om het probleem van kinderarbeid te bespreken. In 2016 deed TDH onderzoek waaruit bleek dat ongeveer 20.000 kinderen in de Indiase mica-industrie werken. Hoewel dit cijfer schokkend is, ligt het ware aantal waarschijnlijk veel hoger. Uit veldonderzoek van TDH is gebleken dat meer dan 22.000 kinderen betrokken zijn bij de mica-industrie, echter dit was nadat slechts 40% van de dorpen in de regio bezocht waren. De anderen konden op dat moment niet worden bereikt in verband met veiligheidsrisico's.

Gevaarlijk en ongezond werk

Als gevolg van hardnekkige armoede, het gebrek aan scholen en kinderdagverblijven in de nabijheid en het gebrek aan middelen om te reizen naar verre onderwijsvoorzieningen, gaat het merendeel van de kinderen die in het mica-industrie werken, niet naar school. Zij zijn gedwongen om te werken met hun ouders. Het werk dat deze kinderen doen is uiterst gevaarlijk en bovendien gevaarlijk voor hun gezondheid.

De invloed van betrokken bedrijven

Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om hun zorgplicht uit te voeren en schendingen van mensenrechten en rechten van het kind in hun toeleveringsketen te identificeren. Daarom is TDH sinds 2016 continu bezig om organisaties en overheden bewust te maken van de risico’s op kinderarbeid in de mica-industrie, in een poging om verandering te bewerkstelligen.

Gezamenlijke initiatieven

Tijdens het evenement, uitten organisaties hun bereidheid om kinderarbeid te bestrijden en onderschreven zij het belang van samenwerking. Samenwerking kan voorkomen dat niet slechts een kleine groep organisaties het gewicht dragen van het vinden van oplossingen voor een dergelijke complexe kwestie, maar dat dit een gezamenlijke inspanning is. Het gemeenschappelijke programma van TDH, Kuncai en Philips en de Responsible Mica Initiative (RMI) werden beschouwd als goede voorbeelden van deze werkwijze.

De Responsible Mica Initiative

De RMI werd gestart na de publicatie van het TDH Mica Report in 2016 en bouwt voort op bestaande initiatieven van onder meer de cosmetische industrie. Het primaire doel is om binnen vijf jaar de Indiase toeleveringsketen van mica verantwoord te maken. Bedrijven en NGO’s werken schouder aan schouder aan kwesties als traceerbaarheid, het versterken van de lokale gemeenschap en het aanpassen van relevante regelgeving van de overheid en met name de legalisering van mijnbouwactiviteiten. TDH is secretaris in het bestuur van de RMI.

Een groeiend netwerk

Gisteren werd de dag besloten met de belofte van een meerderheid van de deelnemers om andere organisaties te betrekken bij de strijd tegen kinderarbeid in de Indiase mica-industrie. In de loop van de dag werden de bestaande partnerschappen opnieuw bekrachtigd en nieuwe verbindingen gelegd, om zo het netwerk te versterken van toegewijde organisaties die werken aan een verantwoorde mica-industrie in India waar geen gebruik wordt gemaakt van kinderarbeid.

TDH programma ter bestrijding van kinderarbeid

TDH is sinds 2016 werkzaam in het micagebied in India. Als gevolg daarvan zijn 650 kinderen gestopt met werken in de industrie en gaan naar school. Dit is het resultaat van een holistische benadering. Terre des Hommes licht kinderen voor over hun rechten, opties en mogelijkheden om hun situatie in de dorpen door de beschikbare (overheids) programma's te verbeteren en stelt ze in de gelegenheid om zelf die opties te benutten. TDH licht ouders voor over de risico's van kinderarbeid. Terre des Hommes werkt samen met bedrijven om de traceerbaarheid in hun toeleveringsketen te verbeteren om hun zorgplicht uit te kunnen voeren. TDH werkt samen met de overheid om de kwaliteit en beschikbaarheid van onderwijsvoorzieningen en de toegang tot de overheidsregelingen te verbeteren.

 

 

Share this:

Gerelateerd nieuws