Blog

Hier vindt u een overzicht van blogs, artikelen en opiniestukken van Terre des Hommes Nederland.

 

Hoe herken je kinder- en mensenhandel in Nederland? Terre des Hommes

Ook in Nederland worden dagelijks honderden kinderen, jongeren en volwassenen uitgebuit door een mensenhandelaar. En het vindt plaats in alle lagen van de samenleving. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, een partner van Terre des Hommes, geeft tips hoe u kinder- en mensenhandel kunt herkennen en waar u hier melding van kunt maken. 

De politieke partijen langs de 'kinderrechten' meetlat van Terre des Hommes

Op 15 maart is het zover: dan kiezen we welke politieke partijen de komende vier jaar Nederland gaan besturen. Terre des Hommes zet voor u op een rijtje wat de acht grootste partijen (VVD, PvdA, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie) in hun programma’s zeggen over de thema’s kinderarbeid, kinderhandel, seksuele uitbuiting van kinderen, kindermisbruik en noodhulp.

Albert Jaap van Santbrink Terre des Hommes

Terre des Hommes omarmt het advies van de Raad van Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming om internationale adoptie een halt toe te roepen. In een artikel in Trouw licht Albert Jaap van Santbrink, directeur van Terre des Hommes, deze vise op adoptie toe. 

Gene kind onbeschermd in Europa Terre des Hommes vluchtelingen kinderen

Veilige migratie en het stoppen van kinderuitbuiting zijn belangrijke doelstellingen binnen de agenda van Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG´s). De huidige Europese realiteit staat hier echter nog ver van af. Kinderrechten worden dagelijks geschonden binnen de vluchtelingencrisis, waardoor veel gevluchte kinderen onbeschermd blijven. Een aangrijpend voorbeeld hiervan zijn de 10.000 kinderen die in Europa vermist zijn geraakt na registratie. Volgens het kinderrechtenverdrag mag geen (vlucht)kind onbeschermd zijn, ook niet binnen Europa. Welke stappen moeten er door Europa worden genomen om bij te dragen aan het realiseren van deze doelen in de SDG agenda?

Sinds 2014 verleent Terre des Hommes veel meer noodhulp dan in de jaren ervoor. De doelstelling van Terre des Hommes is het stoppen van kinderuitbuiting. Hoe past noodhulp daar in? Paul Wolters, coördinator noodhulp, geeft antwoord.

Sinds 2014 verleent Terre des Hommes veel meer noodhulp dan in de jaren ervoor. De doelstelling van Terre des Hommes is het stoppen van kinderuitbuiting. Hoe past noodhulp daar in? Paul Wolters, coördinator noodhulp, geeft antwoord.

Bedrijven en kinderrechten: geen vrijblijvendheid

Kinderrechten zijn bijzondere mensenrechten, bedoeld om alle kinderen te beschermen en in veiligheid op te laten groeien. Terre des Hommes vraagt in het bijzonder aandacht voor de rechten van kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Zoals kinderen die in de goudmijnen moeten werken in Tanzania. Terre des Hommes voert actie voor de rechten van deze kwetsbare kinderen die met uitbuiting, geweld en achterstelling te maken hebben. Nederland en de Europese Unie zijn verantwoordelijk voor de naleving van de kinderrechten, ook in het internationale samenwerkingsbeleid, mensenrechtenbeleid en economisch beleid.

Vandaag staat de wereld stil bij de rechten van het kind. Dat blijft nodig, want de rechten van het kind worden op veel plaatsen geschonden. In 1989 werd de internationale gemeenschap het eens over een verdrag dat de kinderrechten moet waarborgen. Nu, 26 jaar later, moeten we vaststellen dat er nog een hoop moet gebeuren.

Op 20 november staat de wereld stil bij de rechten van het kind. Dat blijft nodig, want de rechten van het kind worden op veel plaatsen geschonden. In 1989 werd de internationale gemeenschap het eens over een verdrag dat de kinderrechten moet waarborgen. Nu, 26 jaar later, moeten we vaststellen dat er nog een hoop moet gebeuren.

De afgelopen weken explodeerde de sluimerende vluchtelingencrisis midden in ons gezicht. De vluchtelingen kwamen - letterlijk - ineens heel dichtbij. Meer dan de helft van de vluchtelingen in de wereld zijn kinderen; Om te voorkomen dat ook de toekomst van deze kinderen wordt ontnomen, moeten we nu handelen. Albert Jaap van Santbrink, algemeen directeur van Terre des Hommes, over de vluchtelingencrisis en hoe Terre des Hommes hier op inspeelt.

De afgelopen weken explodeerde de sluimerende vluchtelingencrisis midden in ons gezicht. De vluchtelingen kwamen - letterlijk - ineens heel dichtbij. Meer dan de helft van de vluchtelingen in de wereld zijn kinderen; Om te voorkomen dat ook de toekomst van deze kinderen wordt ontnomen, moeten we nu handelen. Albert Jaap van Santbrink, algemeen directeur van Terre des Hommes, over de vluchtelingencrisis en hoe Terre des Hommes hier op inspeelt.

 

Kinderprositutie

In Nederland is prostitutie al 15 jaar legaal. Maar het werkt niet. Amnesty International wil nu gaan pleiten voor decriminalisering van prostitutie. Geen goed idee.

De FIFA staat onder grote druk om schoon schip te maken. Dat houdt veel meer in dan alleen het aanpakken van corruptie. WK’s worden keer op keer overschaduwd door misstanden zoals uitbuiting van kinderen, kinderarbeid en prostitutie. Nu is het moment om met een structurele aanpak te komen. Doorpakken dus.

Bootvluchtelingen in Italië

In Den Haag breekt men zich er het hoofd over. Het debat over het al dan niet opnemen van bootvluchtelingen uit Italië. De discussie schiet alle kanten op, maar één ding wordt volledig over het hoofd gezien. Het gaat om mensen. Albert Jaap van Santbrink, directeur van Terre des Hommes, roept Nederland op om bootvluchtelingen op te nemen. Het is onmenselijk om dat niet te doen.