Centrum Kinderhandel Mensenhandel opent haar deuren

Na een jaar van nieuwbouw openen staatssecretaris Fred Teeven, burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone en Fier-directeur Linda Terpstra op maandag 27 oktober het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM). Het CKM is onderdeel van Fier, en is mede dankzij de samenwerking met Terre des Hommes en de Nationale Postcode Loterij tot stand gekomen.

 

Kinderhandel

In Nederland is de hulp aan slachtoffers van kinderhandel en mensenhandel sterk versnipperd en ontoereikend. Kinderen, jongeren en volwassenen die met deze traumatische ervaring kampen, krijgen daardoor niet de hulp die ze zo hard nodig hebben. In het CKM wordt alle kennis en expertise gebundeld zodat de strijd tegen mensenhandel daadkrachtiger en efficiënter gevoerd kan worden. Slachtoffers van mensenhandel kunnen – voor korte en langere periode – worden opgevangen in het CKM. Zij krijgen hulp  om onder andere aangifte te doen, een verblijfsvergunning aan te vragen of om de terugkeer naar het land van herkomst zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.

‘Dat we nu het CKM kunnen openen is een droom die uitkomt’, zegt Fier-directeur Linda Terpstra. ‘We hebben hier keihard en met veel enthousiasme aan gewerkt. Het belangrijkste is dat slachtoffers van mensenhandel niet langer op de vlucht hoeven. Met het CKM maken we het onzichtbare zichtbaar. Dat er meer mensen zijn die zich druk maken over deze problematiek, blijkt uit de steun die we hebben gehad van partners en sponsoren. Die steun sterkt ons, en daar willen we hen graag voor bedanken.’ 

Het gebouw 

Fier laat zich inspireren door duurzaamheid. Dit is bij de Veilige Veste al doorgevoerd, maar bij het CKM ging Fier nog een stap verder.  Terpstra: ‘Het CKM is energieneutraal. Dit doen we door zonnepanelen, een goede beschermende laag om het gebouw, driedubbelglas en een biogasaansluiting vanaf het Wetterskip. Waarom? We leven in een wereld waarin fossiele grondstoffen schaars worden. Het is onze morele en maatschappelijke plicht om ons steentje bij te dragen als maatschappelijke instelling. Daarmee ondersteunen we de provincie en de gemeente in hun ambitie om de duurzaamste stad en provincie van Nederland te worden.’

Meer informatie over het Centrum Kinderhandel Mensenhandel is te vinden op: www.ckm-fier.nl

Fier

Fier is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier wil geweld in relaties voorkomen en stoppen en biedt hulp en behandeling bij de gevolgen van dit geweld. Fier helpt slachtoffers, getuigen én plegers van huiselijk geweld, jeugdprostitutie of eergerelateerd geweld. Waar nodig zorgt Fier voor veilige opvang. 

Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel 

Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) is een ngo en zet nationaal en internationaal in op de verbetering van de (rechts)positie van slachtoffers van kinderhandel en mensenhandel. Daarom houdt het CKM zich bezig met lobby, beleid en strategie. Als kennis- en expertisecentrum speelt het CKM in op ontwikkelingen in de samenleving en neemt een leidende rol als het gaat om agendasetting, innovaties en professionalisering. CKM doet onderzoek en initieert indien nodig actie.

Share this:

Gerelateerd nieuws