Dorpshoofden bestrijden seksuele uitbuiting van kinderen

De strijd tegen kindersekstoerisme is het meest effectief als de lokale bevolking zich bewust is van de gevaren. Onze partner Aple traint daarom lokale vertegenwoordigers in het herkennen en bestrijden van seksueel misbruik. In Phnom Penh in Cambodja deden 27 dorpshoofden mee aan de training.

Zij kregen informatie over de verschillende vormen van seksuele uitbuiting (digitaal, afpersing, omkoping) en leerden hoe ze deze kunnen herkennen. Hoe gaat een kindersekstoerist te werk? Welke rol speelt het internet? En wat doe je als je vermoed dat een kind misbruikt wordt?

Preventie van kindersekstoerisme

Daarnaast werd er veel aandacht besteed aan de preventie van seksuele uitbuiting door toeristen. Door bewustwording en voorlichting aan ouders en kinderen kan seksuele uitbuiting veel eerder worden herkend en gemeld. Veel dorpsbewoners beseffen niet dat westerse toeristen niet altijd met goede bedoelingen naar hun land komen. 

“Voorheen waren we vooral bezig met geweld tegen kinderen, verkrachting en kinderen die op straat zwerven,” vertelt één van de dorpshoofden. “Door de training zijn we in staat sekstoerisme veel eerder te herkennen en in actie te komen. Zo kunnen we de kinderen beschermen voordat het kwaad is geschied.”

08.jpg

Inktvlek

De training wordt ook gegeven aan andere groepen, zoals medewerkers van organisaties die opkomen voor de rechten van vrouwen en kinderen. Zo verspreidt de kennis over de gevaren van seksuele uitbuiting zich als een inktvlek binnen de lokale gemeenschappen en wordt het sekstoeristen steeds moelijker gemaakt om slachtoffers te maken. 

 

Share this:

Gerelateerd nieuws