Een jaar na supertyfoon Haiyan

Een jaar na de verwoestende tyfoon Haiyan zijn mensen in de Filippijnen volop bezig met de wederopbouw van hun land. Met geld van Giro555 krijgen duizenden mensen hulp bij de reparatie of nieuwbouw van hun huis, tienduizenden mensen hebben toegang tot schoon drinkwater en tientallen hulpprogramma's geven mensen nieuwe kansen op een inkomen. De hulpverlening met Giro555-geld gaat nog tot eind 2015 door. 

 

Noodhulp

Actievoorzitter Henri van Eeghen: “Er is in het eerste jaar na de ramp veel bereikt. Zo zijn met Giro555-geld onder meer 125.000 mensen geholpen met onderdak, zijn er 120.000 waterzuiveringskits en 31.000 voedselpakketten uitgedeeld en kregen 51.000 kinderen schoolmaterialen”. Na de eerste fase van noodhulp zetten de Filipino’s nu grote stappen naar herstel.

Ook hulporganisaties richten hun activiteiten met Giro555-geld de komende tijd op wederopbouw, met name op de reparatie en bouw van huizen en op het herstel van bronnen van inkomsten. “We zien een enorme wilskracht en groot optimisme onder de Filipino’s,” aldus Van Eeghen. “Als hulporganisaties blijven we hen met Giro555-geld de komende tijd helpen met onder meer landbouwgereedschap en zaden, boten en netten en met training en startkapitaal, zodat mensen weer een toekomst kunnen opbouwen.”

Tussenrapportage

Het is nu een jaar geleden dat tyfoon Haiyan over de Filippijnen raasde. Nederlanders kwamen na de ramp massaal in actie en gaven in totaal ruim 36 miljoen aan Giro555. Dit bedrag is verdeeld over de negen deelnemende hulporganisaties die daarmee tot eind 2015 hulp verlenen aan de slachtoffers in de Filippijnen.

Vandaag publiceren de samenwerkende hulporganisaties een tussenrapportage over de hulp die in de eerste negen maanden na de ramp met geld van Giro555 in de Filippijnen is geboden. Daaruit blijkt dat in die maanden 17,3 miljoen euro, bijna de helft van de totale actie-opbrengst ‘Help slachtoffers ramp Filippijnen’, is besteed aan met name noodhulp waaronder huisvesting, voedselhulp en schoon drinkwater. Ook is in de rapportage te lezen dat het resterende Giro555-geld, 18,4 miljoen euro, nog tot eind 2015 wordt ingezet voor wederopbouw, met name voor het herstel van huizen en bronnen van inkomsten.

Rapportage Terre des Hommes

Ook Terre des Hommes heeft veel werk verricht in de getroffen gebieden. Het tussenrapport over de activiteiten, resultaten en bestedingen van Terre des Hommes kunt u hier downloaden. 

345265.jpg

Bij uitzonderlijke humanitaire rampen slaan 10 hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij werken daarbij samen met de Nederlandse omroepen en vragen heel Nederland om zich aan te sluiten. Via Giro555 voeren de samenwerkende hulporganisaties gezamenlijk actie om mensen in Nederland te vragen geld te storten voor hulp aan slachtoffers van rampen. Namens de hulporganisaties houdt Giro555 het Nederlandse publiek voortdurend op de hoogte over de ramp, de hulpverlening en de bestedingen van het Nederlandse geld. Aangesloten organisatie zijn CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision.

Share this:

Gerelateerd nieuws