EU migratiebeleid moet menselijk en realistisch zijn

Een grote groep organisaties roept in een open brief premier Rutte op om de koers van het vluchtelingenbeleid van de EU te veranderen. Terre des Hommes is medeondertekenaar van deze brief.

 

 

In strijd met mensenrechten en internationale verdragen 

De Europese Commissie wil ontwikkelingssamenwerking gebruiken om landen te dwingen mee te werken aan het tegengaan van migratie en het terugnemen van afgewezen asielzoekers. De nieuwe plannen geven geen blijk van een menselijke en realistische visie op migratie. Ze zijn zelfs in strijd met de mensenrechten en internationale verdragen waar ook de Europese lidstaten ondertekenaars van zijn.

Samen werken met bedenkelijke regimes slaat terug op Europa

Daarnaast is deze politiek niet alleen contra-productief, maar ook totaal niet realistisch, gezien de ontwikkelingen in de wereld. Migratie is een blijvend fenomeen. Langdurige gewelddadige conflicten, klimaatverandering en extreme armoede zorgen ervoor dat mensen op zoek gaan naar een betere toekomst. Alle instrumenten inzetten om toegang tot de EU tegen te gaan zal niet alleen weinig effectief blijken, de samenwerking met bedenkelijke regimes en het loslaten van de eigenlijke doelstellingen van ontwikkelingssamenwerking zal als een boemerang op Europa terugslaan. Meer spanningen in de regio, meer mensenrechtenschendingen en minder gerichte hulp zal namelijk tot meer migratie leiden. Bovendien, hoe kan Europa partnerlanden vragen om hun grenzen open te houden en op grote schaal vluchtelingen op te vangen terwijl Europese lidstaten de deur dicht doen? 

Menselijk en realistisch beleid nodig

Dit is dus niet de weg die Europa moet inslaan. Bij de komende Europese top op 28 en 29 juni, de laatste waarbij Nederland de rol van voorzitter heeft, moet Nederland zich sterk maken voor een ander vluchtelingenbeleid. Menselijk en realistisch.

Share this:

Gerelateerd nieuws