Europa geen veilige vluchthaven voor vluchtkinderen

Europa heeft nog steeds de grootste moeite om een veilige haven te vormen voor alleenreizende migrantenkinderen. Frankrijk stuurde ze eerder dit jaar tegen alle afspraken in terug naar Italië. Sommige kinderen worden aangezien voor volwassenen en ook als zodanig behandeld. Kinderen krijgen geen aparte veilige plekken, maar worden gedwongen te slapen bij vreemde volwassenen. Terre des Hommes helpt kinderen hun rechten op te eisen.

 

Noodhulp / Vluchtelingen

In totaal registreerden 16.348 alleenreizende kinderen zich in Italië. Maandelijks bleef dit getal groeien. In de eerste vijf maanden van dit jaar kwamen alleen al 9.323 kinderen zonder begeleiding aan in Italië. Hoewel sinds augustus de stroom migranten daalt, worstelt Europa nog steeds met het bieden van voldoende veiligheid en zorg aan de kinderen die er, zonder ouders en familie, al zijn.

Kinderen reizen alleen verder

Omdat asielprocedures lang duren en er veel onzekerheid is over de kansen die kinderen krijgen, wachten sommigen niet af en reizen alleen verder. Doorreizen naar Noord-Europa is echter geen gemakkelijke opgave. Tijdens hun reis naar het noorden van Europa zijn ze extra kwetsbaar voor uitbuiting. Als ze in verkeerde handen vallen, worden ze gedwongen hard te werken voor weinig loon, soms zelfs in de prostitutie. Anderen worden soms weer teruggestuurd naar waar ze vandaan kwamen.

Kinderen teruggestuurd

Een schrijnend voorbeeld daarvan vormt het verhaal van twee kinderen van zestien en zeventien jaar oud uit Eritrea, die geregistreerd waren in Frankrijk en legaal verbleven in een opvangcentrum in Nice. Zij werden naar de grens gebracht en gedwongen de trein te nemen naar de Italiaanse stad Ventimiglia.

Lak aan de Conventie van het Rechten van het Kind

Terre des Hommes kwam direct in actie en riep de hulp in van twee Franse advocaten. De Franse autoriteiten werden herinnerd aan de Conventie van de Rechten van het Kind waarin duidelijk staat vermeld dat “lidstaten alle mogelijke maatregelen moeten nemen om te verzekeren dat het kind beschermd wordt tegen alle vormen van discriminatie of straf op basis van de juridische status, activiteiten, uitgesproken meningen of overtuigingen van de ouders, juridische voogden of familieleden”. Door de samenwerking tussen Terre des Hommes en de twee Franse advocaten konden de kinderen toch weer terug naar Frankrijk.

Elk lidstaat zijn verantwoordelijkheid

Frankrijk heeft niet alleen lak aan de Conventie van de Rechten van het Kind, maar handelt ook in strijd met het Verdrag van Dublin. Daarin wordt geëist dat elke lidstaat zelf moet kunnen zorgen voor de behandeling van een asielaanvraag. Frankrijk mag deze verantwoordelijkheid niet terugschuiven naar Italië, dat enorm onder druk door de jarenlange komst van migranten.

Trauma's

Terre des Hommes vangt in Italië kinderen op, verzorgt medische controles en biedt ze psychische en juridische hulp en taal- en spelactiviteiten aan. De psychologische ondersteuning is onontbeerlijk voor de kinderen. Ze hebben vaak een lange reis achter de rug, waarbij ze geconfronteerd werden met geweld, zoals moord op familieleden of vrienden, verkrachting, ontvoering en martelingen, gedwongen kinderarbeid en gevechten op de boot bij de oversteek over de Middellandse Zee. Ze hebben vaak moeite om te slapen, hebben nachtmerries en hebben fysieke verwondingen als gevolg van het geweld dat ze te verduren kregen.

Extra geld voor Italiaanse opvang

Naast praktische ondersteuning lobbyt Terre des Hommes voor hulp vanuit de rest van Europa voor het verwerken van de vele asielaanvragen in Italië. Dit lijkt succesvol te zijn: de Europese Unie heeft begin vorige maand aangegeven extra geld vrij te maken voor de Italiaanse opvang van migranten.

Destination Unknown

Deze Terre des Hommes activiteiten maken onderdeel uit van de internationale campagne Destination Unknown. Doel van de campagne is kinderen die op de vlucht zijn te beschermen. Terre des Hommes voert meer dan honderd projecten in vijftig verschillende landen uit.

Lees meer over Destination Unknown >>

Share this:

Gerelateerd nieuws