Extra budget noodhulp bijzonder hard nodig

Terre des Hommes verwelkomt het besluit van minister Ploumen om de komende jaren 570 miljoen euro extra uit te trekken voor noodhulp. De vele humanitaire crisissituaties hebben de beschikbare budgetten doen verdampen. Extra geld is hard nodig.

Noodhulp

Afgelopen vrijdag 19 september maakte minister Ploumen van ontwikkelingssamenwerking bekend tot en met 2017 in totaal 570 miljoen euro extra ter beschikking te stellen voor noodhulp. Dit bedrag komt bovenop het jaarlijkse budget voor noodhulp van 215 miljoen euro. Op korte termijn wordt er 100 miljoen euro uitgetrokken voor de vijf grote humanitaire crises: Syrië, Noord-Irak, Zuid-Soedan, Centraal Afrikaanse Republiek en de bestrijding van de ebola-epidemie.

Voorwaarden

Een groot deel van het geld zal gaan naar de VN-hulporganisaties (UNCHR, Unicef) en naar het Rode Kruis. Een aanzienlijk deel van het extra geld, 120 miljoen euro, is bestemd voor Nederlandse particuliere hulporganisaties die actief zijn in de noodhulp, waaronder Terre des Hommes. Er zijn wel voorwaarden aan deze noodhulpgelden verbonden.

“Dit extra geld is hard nodig om humanitaire hulp te kunnen blijven bieden bij de vele humanitaire crises die er op dit moment zijn,” aldus Liesbeth Zonneveld. “We zijn meteen aan de slag gegaan om te onderzoeken op welke manier we dit geld het beste kunnen inzetten voor de vluchtelingen, binnen de doelstellingen van Terre des Hommes.” 

Zonneveld ziet de voorwaarden zeker niet als een beperking. Zo is bijvoorbeeld een van de voorwaarden dat de focus van de noodhulp ligt op vrouwen en kinderen. “Dat is precies de kracht van Terre des Hommes. Wij richten onze noodhulp specifiek op kinderen en hun families. Wij zetten in op psychosociale hulpverlening, scholing, voorlichting over kindveiligheid.” Maar ook met een voorwaarde als innovatie en samenwerking met het bedrijfsleven kan Terre des Hommes goed uit de voeten. “Dat hebben we, in een andere context, laten zien met het Sweetie-project.”

Rampenparaatheid

De andere voorwaarden passen helemaal bij de huidige opvattingen over noodhulp. Uiteraard moet noodhulp voorzien in de eerste levensbehoeften drinken, voedsel en onderdak. Maar er moet bij voorkeur ook geïnvesteerd worden in rampenparaatheid. Dit is met name het geval bij natuurrampen. Als bij de wederopbouw rekening gehouden wordt met de mogelijkheid van een herhaling, kunnen er veel slachtoffers voorkomen worden. Een voorbeeld daarvan is om herbouw van huizen alleen buiten risicogebieden te doen, of om adequate alarmsystemen op te zetten, zodat bewoners tijdig gewaarschuwd kunnen worden voor de komst van een storm. Maar ook investeren in trainingen voor lokale overheden en reddingsdiensten in het omgaan met rampen is een manier om de gevolgen van toekomstige rampen te beperken. 

Een andere, belangrijke randvoorwaarde voor minister Ploumen is dat hulporganisaties samenwerking zoeken met het bedrijfsleven voor het verlenen van noodhulp.

Noodhulp activiteiten Terre des Hommes

  • Noord-Irak – Onder de naam Vluchtkind zamelt Terre des Hommes geld in voor humanitaire hulp voor gevluchte kinderen en hun families in Noord-Irak.
  • Libanon/Syrië – in Libanon financiert Terre des Hommes noodhulp voor Syrische kinderen die gevlucht zijn voor het geweld van de burgeroorlog in hun land.
  • India – Delen van India zijn zwaar getroffen door overstromingen. In de Oostelijk gelegen staat Orissa financiert Terre des Hommes noodhulp via de lokale partnerorganisatie Gram Utthan.
  • Filippijnen – Het afgelopen jaar heeft Terre des Hommes noodhulp verleend in de Flippijnen na de verwoestende tyfoon Haiyan.
  • Burkina Fasso / Mali – De afgelopen jaren heeft Terre des Hommes noodhulp verleend aan Malinese kinderen en hun families die gevlucht waren voor het geweld in Mali.

Eerdere noodhulpprojecten:

  • Haïti – Na de aardbeving van januari 2010 heeft Terre des Hommes noodhulp verleend in Haïti. Deze noodhulp, grotendeels gefinancierd uit SHO-gelden (Giro555), is in de loop van 2012 afgerond.
  • Tsunami– Binnenkort is het tien jaar geleden dat de grootste natuurramp ooit Azië trof: de Tsunami van tweede Kerstdag 2004. Terre des Hommes heeft jarenlang noodhulp verleend in Indonesië aan slachtoffers van de tsunami van december 2004. Deze hulp werd grotendeels gefinancierd uit SHO-gelden (Giro555) en afgerond in 2007.
Share this:

Gerelateerd nieuws