Extra geld voor opvang kindslachtoffers ebola

Minister Ploumen stelt extra geld beschikbaar voor bestrijding ebola. Terre des Hommes investeert het geld in Guinee, in opvang van kinderen die slachtoffer zijn van ebola en in preventie. In Guinee is de epidemie nog lang niet onder controle. 

Noodhulp

Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking steunt een gezamenlijk initiatief van Nederlandse hulporganisaties voor extra inzet bij de bestrijding van ebola. De minister heeft dit vandaag bekend gemaakt, na haar bezoek gisteren aan Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone. Dit land is, samen met de buurlanden Liberia en Guinee, het zwaarst getroffen door de Ebola crisis die inmiddels aan bijna 8000 mensen het leven heeft gekost. Tot nu toe zijn er 20.000 besmettingen geregistreerd.

Moeder en kind in een medische post in Guinee ondersteund door Terre des Hommes. Ook veel kinderen zijn slachtoffer van ebola: omdat ze zelf ziek worden, of omdat hun ouders of familieleden ziek worden en overlijden.

Opvang en preventie

Terre des Hommes concentreert zich op drie activiteiten, in de gebieden die het zwaarst zijn getroffen in Guinee: ten eerste de opvang van kinderen die zijn getroffen door ebola, bijvoorbeeld omdat zij hun ouders hebben verloren, of omdat ze genezen zijn van ebola, maar niet meer geaccepteerd worden in hun gemeenschap. Bij deze opvang hoort bijvoorbeeld ook traumaverwerking. Ten tweede, de training van medisch personeel om besmettingen in medische posten te voorkomen en om voorlichting te geven aan de bevolking. Hierbij worden ook de benodigde beschermings- en ontsmettingsmaterialen geleverd. Ten derde de (financiële) ondersteuning van families die door ebola zijn getroffen. Met name families waarvan een of beide kostwinners zijn overleden, worden getroffen door armoede. In deze situatie zijn kinderen extra kwetsbaar voor uitbuiting.

Terre des Hommes is al snel na het begin van de epidemie, begin 2014, begonnen met het trainen van medisch personeel en gemeenschapsleiders in het voorkomen van ebolabesmettingen. Het geld van Buitenlandse Zaken geeft de mogelijkheid dit werk voort te zetten en uit te breiden.

Een medische post in guinee, ondersteund door Terre des Hommes. Op de voorgrond: handenwassen om de handen te ontsmetten.

Stijgend aantal slachtoffers

Minister Ploumen bezocht Sierra Leone samen met haar collega Hennis-Plasschaert van Defensie. Ploumen: ‘Het lijkt erop dat in Liberia nu het ergste voorbij is. Dat is mooi. Maar in Guinee en zeker in Sierra Leone gaat het niet goed. Het aantal slachtoffers en besmettingen stijgt daar nog steeds snel. Daarom is een extra inspanning dringend nodig.’ Voor de financiering van het initiatief van de Nederlandse hulporganisaties stelt het kabinet een bedrag van ruim 9,9 miljoen euro beschikbaar.

Volgens officiële cijfers komen er per dag in Sierra Leone vijftig nieuwe Ebola gevallen bij. Maar de vrees bestaat dat het echte aantal besmettingen veel hoger ligt. Overheidsinstellingen functioneren vaak gebrekkig en zijn op eigen kracht niet in staat deze trend te keren. Het is van cruciaal belang dat de bevolking ervan wordt overtuigd dat nieuwe gevallen zo snel mogelijk moeten worden gemeld en dat wordt afgezien van traditionele rouwplechtigheden die tot nieuwe besmettingen kunnen leiden. ‘Een aanpak waarbij lokale- en buitenlandse hulpverleners zeer nauw samenwerken met de bevolking én hun vertrouwen weten te winnen, moet de negatieve spiraal kunnen doorbreken’, aldus Ploumen.

Het opnemen van de temperatuur is de eerste stap in controle op een ebolabesmetting.

Handwasstations

Het voorstel voor het gezamenlijke project is gedaan door Oxfam Novib, Care Nederland, Cordaid, Plan Nederland, Save the Children, Terre des Hommes en ZOA. De Nederlandse hulporganisaties hebben in onderling overleg een verdeling gemaakt van de werkzaamheden in de verschillende landen. Die werkzaamheden zijn nauw afgestemd op de hulpbehoefte zoals die door de VN is vastgesteld. Het gezamenlijke voorstel van de Nederlandse ngo’s omvat onder meer de training van lokale gezondheidswerkers voor veilige begrafenissen, distributie van hygiëne kits, het installeren van handwasstations en informatie campagnes op radio en tv. Voor Guinee betekent dit dat Terre des Hommes en Plan Nederland de werkzaamheden die zij met dit BuZa-geld zullen uitvoeren onderling afstemmen.

Lange termijn hulp

Volgens Ploumen is ook een lange termijn strategie belangrijk, om de getroffen landen te helpen er weer bovenop te komen èn om een nieuwe uitbraak te voorkomen. De bewindsvrouw heeft daarom besloten het Nederlandse bedrijfsleveninstrumentarium open te stellen voor Liberia en Guinee, naast Sierra Leone. Zo hoopt zij de economische ontwikkeling een impuls te geven. Daarnaast heeft zij het Netherlands Fellowship Programme opengesteld voor bursalen uit de drie getroffen landen, die hierdoor op maat gesneden trainingen kunnen volgen, gericht op het versterken van de lokale gezondheidssystemen.

Met de nieuwe bijdrage verhoogt het kabinet de bijdrage aan de bestrijding van de ebola epidemie tot meer dan 48 miljoen euro. Daarmee is Nederland de vierde donor binnen de Europese Unie. Overigens staat dit bedrag nog los van de inzet van het marineschip Karel Doorman, dat de afgelopen maanden tweemaal volgeladen met hulpgoederen naar Liberia, Sierra Leone en Guinee is gevaren.

Share this:

Gerelateerd nieuws