Filippijnen: Noodhuizen Terre des Hommes weerstaan tyfoon Hagupit

De tyfoon Hagupit raakte de provincie Oost-Samar met volle kracht in het weekend van zes december. Precies de regio waar een jaar geleden orkaan Haiyan met vernietigende gevolgen over de Filippijnen trok en waar Terre des Hommes tijdelijke huizen bouwde voor honderden families. De huizen bleven staan. TdH gaat 120 nieuwe huizen bouwen. 

 

Amper een jaar na supertyfoon Haiyan kwam in precies hetzelfde gebied, in de nacht van 6 op 7 december, de tyfoon Hagupit (of Ruby) aan land. Deze tropische cycloon stelde daarmee de honderden noodhuizen op de proef die het afgelopen jaar door Terre des Hommes zijn gebouwd, ondermeer met geld van Giro555. Die bleken tegen de krachten van deze storm bestand.

In een intensieve samenwerking met de collega’s van Terre des Hommes Lausanne, hebben onze mensen de afgelopen dagen hard gewerkt om een beoordeling te maken van de schade in de regio, vertelt Leny Kling, regiodirecteur die ook in het rampgebied meehelpt. “Ondanks de extreem sterke windvlagen en de stortregens, hebben alle woningen die door Terre des Hommes zijn gebouwd of gerenoveerd de storm doorstaan: Onze huizen staan fier overeind!”

Zwaar getroffen

Maar dat bleek niet het geval voor tienduizenden andere huizen in het gebied. Volgens schattingen van de overheid zijn er bijna 40.000 huizen vernietigd en ruim 200.000 huizen zijn ernstig beschadigd, waardoor ruim 150.000 mensen voorlopig nog in tijdelijke opvangcentra moeten verblijven.

“De materiële schade is groot. We zijn ondermeer in de steden San Julian, Dolores en Oras in Noord-Samar geweest”, vertelt Leonor Crisostomo, programmacoordinator van Terre des Hommes. “Behalve huizen, zijn ook wegen en bruggen kapot. Grote stukken land zijn overspoeld door modderstromen, veroorzaakt door de enorme hoeveelheid regen, waardoor velden en gewassen zijn vernietigd. Het levensonderhoud van de lokale bevolking is opnieuw zwaar getroffen.” Het Department of Social Welfare and Development (DSWD) heeft aan NGO’s hulp gevraagd bij het verlenen van voedselhulp voor de mensen in de getroffen regio.

120 nieuwe huizen

Terre des Hommes heeft inmiddels een plan uitgewerkt om 120 nieuwe huizen te bouwen, voor families die zelf geen nieuw huis zouden kunnen bouwen, omdat ze onder de armoedegrens leven. Dit is voor iedereen belangrijk, maar vooral voor kinderen die extra kwetsbaar zijn zolang hun familie geen eigen, veilig huis heeft. Voor het uitwerken van de plannen werkt Terre des Hommes nauw samen met de lokale en regionale autoriteiten, waarmee in de loop van de jaren goede contacten zijn opgebouwd.

"We zijn van plan om hulp aan de getroffen families in de stad San Julian te brengen", zegt David Dandres, die belast is met Tdh's noodhulp in de Filippijnen. Hij voegt eraan toe: "De hulp is erop gericht om families te helpen om hun verwoeste huizen weer op te bouwen en om een aantal zaken die ze hebben verloren te vervangen."

Lessen geleerd

Ruim voordat Ruby aan land kwam, riepen de nationale autoriteiten de staat van paraatheid uit, en riepen de bewoners van kustgebieden op om veilige schuilplaatsen te zoeken. Naar schatting een miljoen mensen werden geëvacueerd. Het aantal slachtoffers is tot enkele tientallen beperkt gebleven.

De overheid heeft inderdaad lessen getrokken uit de gebeurtenissen rond supertyfoon Haiyan, die vorig jaar zevenduizend slachtoffers eiste, bevestigt Leny. “De bevolking in gevarenzones, zoals Samar, Mindor en de regio van Manila, is adequaat in veiligheid gebracht; scholen werden snel ingericht tot evacuatie centers; dit heeft veel ellende voorkomen.”

Share this:

Gerelateerd nieuws