Girls Not Brides krijgt Geuzenpenning voor strijd tegen kindhuwelijken

De Geuzenpenning voor 2018 wordt toegekend aan Girls Not Brides: The Global Partnership to End Child Marriage. Dat heeft de stichting Geuzenpenning vrijdag bekendgemaakt. Prinses Mabel van Oranje, voorzitter van Girls Not Brides, en directeur Lakshmi Sundaram nemen de onderscheiding in ontvangst. De uitreikingsceremonie is op dinsdag 13 maart 2018 in de Grote Kerk van Vlaardingen. De Geuzenpenning wordt toegekend als eerbetoon aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten en die zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme.

Kindermisbruik / Kindhuwelijken

Trouwen uit liefde is in de 21ste eeuw nog altijd niet de normaalste zaak van de wereld. Meer dan 700 miljoen vrouwen zijn getrouwd voordat ze 18 jaar werden. Dat zijn 15 miljoen meisjes elk jaar, hun jeugd komt daarmee tot een abrupt einde. Onacceptabel, vindt Girls Not Brides, een organisatie die zich sinds 2011 inspant om een einde te maken aan het kindhuwelijk.

Girls Not Brides is wereldwijde alliantie

Girls Not Brides is een wereldwijd samenwerkingsverband. Ongeveer duizend organisaties in meer dan 95 landen werken samen met één gemeenschappelijk doel: het stoppen van het kindhuwelijk binnen één generatie. De organisaties die verbonden zijn aan Girls Not Brides werken in allerlei sectoren zoals volksgezondheid, onderwijs, mensenrechten en humanitaire hulp en variëren van groepen die op lokaal niveau opereren tot grote internationale organisaties.

Kindhuwelijken hebben een verwoestend effect

Want het kindhuwelijk heeft een verwoestend effect op het leven van miljoenen meisjes. Zo zorgt het huwelijk er meestal voor dat deze meisjes van school af moeten, velen raken snel zwanger. Een kindhuwelijk kan dan levensgevaarlijke gevolgen hebben: complicaties tijdens de zwangerschap en de bevalling is de hoofdoorzaak van sterfte bij meisjes van 15 tot 19 jaar.

Prinses Mabel van Oranje en The Elders

Girls Not Brides is gestart in 2011 en is samen opgericht door Prinses Mabel van Oranje en The Elders. The  Elders is een onafhankelijke groep van wereldleiders die zich inspannen voor vrede en mensenrechten. The Elders is opgericht door Nelson Mandela en Mabel van Oranje was zijn eerste directeur van 2008 tot 2012. The Elders bevat eminente leden zoals aartsbisschop Desmond Tutu, Kofi Annan, Ban Ki-Moon, Jimmy Carter en Gro Harlem Brundtland, de eerste vrouwelijke premier van Noorwegen. Ook Martti Ahtisaari, die in 2008 de Geuzenpenning kreeg, is lid van The Elders.

Theory of Change

Er bestaat geen simpele oplossing om een einde te maken aan kindhuwelijken. Girls Not Brides heeft daarom de Theory of Change ontwikkeld: de Theorie van Verandering. Vier strategieën staan hierin centraal: meisjes weerbaar en zelfbewust maken (empowerment); families en gemeenschappen mobiliseren; het bieden van ondersteuning en hulp aan zowel ongetrouwde als getrouwde meisjes; en het maken en implementeren van goede wetten en beleid. Deze vier strategieën staan niet los van elkaar, ze zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar. 

Terre des Hommes pakt kindhuwelijken aan

Terre des Hommes pakt kindhuwelijken aan in landen als India, Bangladesh en Tanzania. We lobbyen om de wettelijke minimumleeftijd voor het huwelijk te verhogen, stimuleren meisjes om onderwijs te (blijven) volgen, geven voorlichting over de gevaren van kindhuwelijken en moedigen meisjes aan mee te doen aan meisjesclubs om hen mondiger te maken. In Bangladesh helpen we kindbruiden een stem te geven om uit hun erbarmelijke omstandigheden te komen. 

Girls Not Brides Nederland

In 2016 zijn dertien Nederlandse deelnemers van Girls Not Brides bijeengekomen om Girls Not Brides Nederland op te richten. Terre des Hommes is één van de deelnemende organisaties. Girls Not Brides Nederland wil kennis over kindhuwelijken delen en op de Nederlandse politieke agenda houden.

Werken aan wereldwijd commitment

Sinds haar oprichting hebben het wereldwijde samenwerkingsverband van Girls Not Brides en haar leden onvermoeibaar gewerkt om ervoor te zorgen dat het kindhuwelijk wereldwijd op de agenda komt én blijft. Veel nationale, regionale en lokale regeringen zijn zich er nu veel meer van bewust van de schadelijke impact van het kindhuwelijk; ook geven zij hulp aan meisjes om hen een andere toekomst te geven. Bovendien hebben veel landen stappen gezet om hun wetgeving tegen kindhuwelijken aan te scherpen; sommigen van hen zijn ook gestart met campagnes tegen deze praktijk. Het doel is nu om het kindhuwelijk te stoppen tegen 2030, zoals opgenomen in de UN Sustainable Development Goals.

Geuzenpenning

Sinds 1987 is de Geuzenpenning aan verschillende organisaties en personen toegekend. De Geuzenpenning is bedoeld om hedendaagse vrijheidsstrijders en mensenrechtenactivisten eer te bewijzen en te steunen. De Geuzenpenning is eerder toegekend aan personen zoals de Colombiaanse politica Ingrid Betancourt (2004), de Tunesische mensenrechtenadvocaat Radhia Nasraoui (2013), de Zweedse mensenrechtenactivist Thomas Hammarberg (2014) en aan organisaties zoals Free Press Unlimited (2015) en MOAS (2016). Vorig jaar ging de Geuzenpenning naar Alice Nkom en Michel Togué, twee advocaten in Kameroen die zich inzetten voor gearresteerde homo’s en lesbiennes.

Lees meer over de aanpak van kindhuwelijken door Terre des Hommes >>

Share this:

Gerelateerd nieuws