Help & Hulp: ‘Ik kan nu echt spelen’

Bora (12) was slachtoffer van seksuele uitbuiting. Hij werd op zijn 12e onder valse voorwaarden naar het appartement van zijn nieuwe 'vriend' gelokt. De aardige man betaalde zelfs zijn schoolgeld. Bora is nu gered van uitbuiting en krijgt hulp om zich juridische en psychosociale ondersteuning en gaat naar school. Later wil hij leraar worden zodat hij met andere kinderen kan delen wat hij weet. 

Help 

Ik kan nu echt spelen

Bora (12), uit Phnom Penh, Cambodja

‘Mijn moeder en ik woonden met mijn vijf broers en zussen in een een klein kamertje in Phnom Penh. Met mijn moeders werk, schoonmaken en wassen kwam er niet genoeg geld binnen. Ik hielp haar met het verzamelen van blikjes en ander afval om extra geld te verdienen. Ik deed net of het een spelletje was en ging af en toe naar school. 

Op een dag ontmoette ik een hele aardige man die Engels sprak. Hij gaf mij en mijn vriendjes geld en eten. We werden echt vrienden. In de weekenden mochten we naar zijn appartement en de man betaalde ook mijn schoolgeld. Ik was zo blij dat ik geen blikjes meer hoefde te rapen’.

Getipt door een buurtbewoner die het niet vertrouwd, gaat de Terre des Hommes’ partnerorganisatie bij hem langs. Dan durft Bora te vertellen dat de man hem seksueel misbruikt en dwingt porno te kijken. Ondersteund door Terre des Hommes en partners dient hij een aanklacht in.

‘Ik krijg hulp om me beter te voelen en ga nu naar school. Mijn moeder wordt geholpen met geld. Ik hoef geen blikjes meer te rapen en kan nu echt spelen. ‘Later wil ik leraar worden, zodat ik met andere kinderen kan delen wat ik weet.’

Hulp

Ik vind het zo dapper dat Bora en zijn moeder het aandurven om de man aan te klagen

Phalla (32) maatschappelijk werker Terre des Hommes 

‘Wanneer wij een anoniem telefoontje ontvangen over een Britse man die met kinderen omgaat, gaan bij ons meteen alle alarmbellen af: dit klinkt als mogelijke seksuele uitbuiting. Ik ga meteen op bezoek bij Bora, waar hij vertelt wat de man met hem heeft gedaan. Zijn vriendjes vertellen hetzelfde, maar Bora is de enige die een aanklacht wil indienen. Zijn vriendjes blijven denken dat de Britse man gewoon aardig wilde zijn en willen niet toegeven dat het om misbruik gaat. 

Gebrek aan bewustzijn

Door het gebrek aan onderwijs en bewustzijn rondom kindermisbruik, zijn veel arme Cambodjaanse gemeenschappen blind voor deze vorm van criminaliteit. Daarom werken wij samen met Terre des Hommes hard om het bewustzijn rond deze problematiek te vergroten en daders te kunnen berechten en kinderen te begeleiden.

Voorvechter 

‘Bora en zijn moeder zijn ontzettend dapper geweest om wel een aanklacht in te dienen. De Britse man werd snel geïdentificeerd en gerapporteerd bij de politie, die hem arresteerde. Hij is inmiddels officieel aangeklaagd. En Bora? Die is vrolijk en krijgt juridische en psychosociale ondersteuning en gaat naar school. Zijn moeder wordt financieel ondersteund. Ik weet zeker dat hij een voorvechter wordt om andere kinderen te waarschuwen voor deze vorm van uitbuiting.’

> Lees meer over de aanpak van seksuele uitbuiting in Azië

Share this:

Gerelateerd nieuws