Hulp voor 70 slachtoffers van seksuele uitbuiting in Indonesië

In Indonesië hebben zeventig kinderen die slachtoffer zijn van webcamseks en kindersekstoerisme psychosociale hulp gekregen. Dat is één van de resultaten van het Terre des Hommes programma tegen seksuele uitbuiting in Azië in de tweede helft van 2016.

Seksuele uitbuiting

De kinderen werden opgevangen door hulpverleners van Terre des Hommes partners op Java en Batam. In Indonesië zijn naar schatting 40.000 tot 70.000 kinderen het slachtoffer van seksuele uitbuiting. Ongeveer 30% van de sekswerkers in Indonesië zijn onder de achttien. Veel kinderen zijn het slachtoffer van online kindermisbruik of kindersekstoerisme, vooral in grote steden en toeristische gebieden. We trainen privédetectives om kindermisbruikers op te sporen en werken nauw samen met de politie om ervoor zorgen dat deze misdadigers gearresteerd worden. We vangen slachtoffers op in een veilige omgeving, bieden rechtshulp, gezondheidszorg, traumatherapie en onderwijs. We dringen bij overheden aan op betere naleving van nationale wetten voor kinderbescherming. We zijn met name actief op Java en Batam. 

Aanpak van seksuele uitbuiting in Azië

Commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ondermeer via internet, is een omvangrijk probleem in Azië waar duizenden kinderen slachtoffer van zijn. Deze vorm van uitbuiting zet de jonge levens totaal op zijn kop en veroorzaken ernstige lichamelijke en psychische gezondheidsklachten op korte en lange termijn. Samen met lokale partnerorganisaties in negen Aziatische landen vecht Terre des Hommes tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. Het programma biedt hulp aan slachtoffers en hun families bijvoorbeeld door het geven van juridische bijstand bij het vervolgen van de daders. Ook geven we voorlichting aan gemeenschappen over de gevolgen en de risico’s van seksuele uitbuiting.

Nu de rest nog

Kinderen die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting, hebben bescherming nodig. Samen met partnerorganisaties en onze donateurs zorgen we voor opvang, zorg en scholing. Deze kinderen in Indonesië krijgen hulp. Nu de rest nog. 

Lees meer over de aanpak van seksuele uitbuiting van kinderen in Azië >>

Gerelateerd nieuws